Sensorprojekt

Resume

Brug af eksisterende forskningsdata om sensorer til at lære strategisk teori og analyse.

Resultat

Analyse.

Beskrivelse af casen

I dette kursus blev der taget udgangspunkt i eksisterende forskningsdata på sensorområdet til at forstå brugerbehov, konkurrenter og eksisterende produkter i en udviklingsarena. Casen bestod af data fra et Horizon 2020 EU-projekt og data leveret fra et sensorudredningsprojekt fra Københavns Kommune.

Desuden blev der indsamlet en række videointerviews fra ældre brugere af sensorer. Dataen blev primært brugt til at de studerende kunne arbejde aktivt med teorien fra kursuset i en praktisk kontekst, samt lære hvordan de kunne analyserer videointerviews.