Partner

Det Kongelige Akademi & Copenhagen Health Innovation

Kursister fra:
Designuddannelsen

Fakta

• Forløbet varer 6 uger og starter op i uge 36.

• Derefter besøger de studerende afdelingen i uge 38 og i uge 40, hvor de skal have mulighed for at prøve deres indledende idéer af med enten personale eller patientgrupper.

• I træffer selv aftaler om tidspunkter og omfang af besøgene med de studerende.

• I bliver værter for to grupper á 4-6 studerende. I udpeger en-to kontaktpersoner, som bliver de studerendes indgang til afdelingen. Erfaring viser, at det kræver ca. 6-8 timer at være kontaktperson.

Output

• De studerende skal sætte sig ind i jeres virkelighed, identificere en problemstilling, og udvikle et løsningsforslag med fokus på værdiskabelse for jeres afdeling

• Som afslutning på kurset inviteres I til en præsentations-dag (typisk fra 10-12.30) i uge 41, hvor de studerende viser en film med fokus på deres proces og arbejde samt en prototype. Dagen foregår på KADK på Holmen.

Samarbejde med designstuderende i efteråret 2021: Designmetoder og samarbejde

Er der noget i jeres praksis, som du og dine kolleger kunne bruge et nyt, iderigt perspektiv på? En udfordring eller problemstilling, som I godt ved trænger til nytænkning, men som I mangler overskud og tid til at tage jer af?

Så kan I nu få kvalificeret, værdifuld og inspirerende hjælp fra fremtidens arbejdsstyrke – nærmere bestemt fra 3. semester designstuderende fra Det Kongelige Akademi, som i efterårssemestret 2021 skal arbejde med problemstillinger fra sundhedssektoren.

Som det, vi kalder projektcasegiver får I nu mulighed for at invitere en flok studerende ind i jeres praksis, hvor de skal arbejde med en eller flere udfordringer. Udfordringer, I sammen med de studerende har mulighed for at identificere og definere under overskriften ”Samarbejdet i sundhedssektoren”.

De studerende skal sætte sig ind i jeres virkelighed, identificere en problemstilling, og udvikle et løsningsforslag med fokus på værdiskabelse for jeres afdeling.

Forløbet

På kurset skal de studerende lære at anvende designmetoder til at undersøge en kompleks situation med flere interessenter, udvikle og gennemføre en designproces sammen med andre, herunder at kunne identificere og formulere relevante designfaglige udfordringer og skabe tilhørende løsninger.

Forløbet varer 6 uger og starter op i uge 36. Derefter besøger de studerende afdelingen i uge 38 og i uge 40.

I træffer selv aftaler om tidspunkter og omfang af besøgene med de studerende.

Hvad kræver det af jer?

I bliver værter for to grupper á 4-6 studerende. I udpeger en-to kontaktpersoner, som bliver de studerendes indgang til afdelingen. Erfaring viser, at det kræver ca. 6-8 timer at være kontaktperson. I skal også sætte tid af til to besøg af de studerende, hvor de skal have mulighed for at prøve deres indledende idéer af med enten personale eller patientgrupper.

Som afslutning på kurset inviteres I til en præsentations-dag (typisk fra 10-12.30) i uge 41, hvor de studerende viser en film med fokus på deres proces og arbejde samt en prototype. Dagen foregår på KADK på Holmen.

Kick-off i start September

I den første uge i september inviterer vi jer endvidere til en fælles online kick-off, hvor der vil være forskellige oplæg fra forskere og andre videnspersoner med fokus på ”Samarbejdet i sundhedssektoren”.