Partner

Holbæk Sygehus, Klinisk biokemisk afd.

Kort om afdelingen

Afdelingen varetager blodprøvetagning og analysering, men projektet har ikke noget med afdelingens funktion og opgave som sådan at gøre. Ideen er dog opstået i den daglige drift.

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder, men de håber på en præsentation af løsning, analyse og/eller prototype

Regional genanvendelsescentral

Hvad er udfordringen?

Udfordringen er at forsendelsesmaterialer og andre genanvendelige materiale ikke bliver genanvendt på en optimal måde. Med dette projekt ønskes at oprette en regional central, så genanvendelsen systematiseres og unødige indkøb undgås. Udfordringen mødes dagligt idet vi f.eks. på Holbæk sygehus sender prøver til f.eks. Nyk. F sygehus i forsendelseshylstre, som ikke kommer retur og derved genanvendes.

Hvorfor er det vigtigt at få kigget på?

Det er vigtigt af hensyn til vores miljø og global opvarmning at smide ting ud som nemt kan genanvendes

Samarbejdet med studerende

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som de studerende kan få adgang til. Caseholder præsenterer gerne udfordringen på kurset, og de studerende kan også få adgang til feltarbejde og holde løbende kontakt med caseholder undervejs.