Partner

Proces og Innovation på DTU Diplom

Kontakt

Villads Keiding

Lektor

Fakta

Forløbet varer 20 uger
1.besøg omkring 1. marts 2021 med efterfølgende besøg fra de studerende efter aftale.

De studerede arbejder i grupper á 4-5 studerende

Output

Som caseholder kan du forvente, at de studerende skaber værdi og at der er nyttigt at få et blik udefra. Flere samarbejder har tidligere skabt gode initiativer og projekter efterfølgende, som et resultat af de studerendes arbejde.

Proces og Innovation DTU-diplom

Opdatering: Dette kursus søger først projektcases igen til foråret 2022.

Dette Bachelor kursus er et innovationsforløb der kombinerer to kurser; ”Innovations- og Vidensledelse” samt “Innovation i en Organisatorisk Kontekst” på 4. semester på studieretningen ‘Proces og Innovation’ på DTU-Diplom. Grupper af ingeniørstuderende skal gennemføre et ’åbent innovationsforløb’ i en afdeling. Forløbet begynder med en ‘screening’ af den kulturelle, organisatoriske og faglige virkelighed, fordi, som en leder siger det: “Kendskabet til organisationen er en forudsætning for at arbejde med produkter”.
Det ender med en konkret løsning, som bliver bedømt på at den skaber værdi i afdelingen. Løsningen kan være et produkt, en service, en ændret arbejdsgang eller en kombination.

Forløbet varer 20 uger og I ser de studerende første gang omkring 1. marts 2021. Derefter besøger de afdelingen flere gange inden for tre kortere perioder, afløst af perioder hvor I ser mindre til dem. Der er 3 begivenheder undervejs (1-3 på illustrationen), hvor gruppen fremlægger deres resultater. Der er stor fleksibilitet. I træffer selv aftaler om tidspunkter og omfang af besøgene.

Hvad kræver det af jer?
I bliver vært for én gruppe af 4-6 studerende. I udpeger en kontaktperson som sørger for at gruppen får adgang til at observere hvordan arbejdet foregår i afdelingen og til at tale med ledere og medarbejdere. Mange steder bliver de studerende udstyret med kitler og navneskilte.
Erfaringen viser at koordinatoren bruger 4-8 arbejdstimer på de studerende. I skal også sætte tid af til de 3 fremlægninger. De vil typisk finde sted i forbindelse med et afdelingsmøde.

Proces og Innovations ingeniører
P&I ingeniører er lidt anderledes end andre ingeniører: De arbejder helhedsorienteret og ud over et teknisk fundament, har de også et humanistisk, samfundsfagligt og økonomisk perspektiv. Som diplomingeniører er de praktisk orienterede og arbejder systematisk. Ude i afdelingen vil de benytte observationer, interviews og evt. surveys til at indsamle data.

Covid 19 har vendt op og ned på det hele
Og så alligevel ikke. 8 ud af 9 forløb blev gennemført i 2020 på trods af Corona. Det éne forløb blev afbrudt i marts da det var allerværst. Erfaringerne viser at observationer kan gennemføres sikkert når bare de studerende er iført maske, holder afstand og ikke rører ved noget. Interviews og fremlæggelser kan fint forgå på digitale platforme, hvis det er nødvendigt. Forløbet er meget fleksibelt.

Jeres udbytte:
Feedbacken er, at de studerende skaber værdi og at der er nyttigt at få et blik udefra:

  • De studerende er en ressourcer i innovationsarbejde. En leder på Herlev Hospital siger at “de hjælper os med ting, som vi godt ved, men som vi ikke har tid til at gøre noget ved”
  • Dialogen og innovations-aktiviteten på afdelingen stimuleres og inspireres. Vi hører at ”de har fået os til at tænke højt”, at ”afdelingen ligesom er ’blevet tændt’ af, at de studerende har trådt ind” og at ”vi har fået nogle rigtig gode diskussioner omkring samarbejde”

Samarbejdet har ført til mange gode projekter. Her er to fra 2020:

  • På Plastikkirurgisk afdeling på Herlev/ Gentofte Hospital har en gruppe arbejdet med at gøre tingene enklere for patienterne. Det har ført til at ambulante patienter ikke længere skal sidde i afdelingen til kl 3 men at de kan gå kl 12. Det betyder meget for patienttilfredsheden.
  • På Laboratoriet for medicinsk allergologi på Herlev/ Gentofte Hospital har en gruppe udviklet et design til et nyt fryserum som kan løse laboratoriets pladsproblemer 10 år frem i tiden og som betyder en besparelse på over dkk 600.000 efter 6 år, etableringen medregnet.