Partnere

Center for It, Medico og Telefoni (CIMT)

og

Bispebjerg Hospital

Region Hovedstaden

Fakta

Patientterminaler er en tablet, som hospitalet kan stille til rådighed for patienten under indlæggelse

Hvorledes kan en patientterminal tænkes ind i dokumentationen på stuen som et aktivt medie, både for patienten og for personalet, således at patienten er inddraget i kliniske beslutning?

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter.

Patientterminaler som redskab til inddragelse af patienten

Nyt Bispebjerg Hospital er et såkaldt kvalitetsfondsbyggeri – se godtsygehusbyggeri.dk for yderligere – dermed følger en del mål og styringer for rammer og vilkår som disse byggerier er underlagt.

Det overordnede mål for disse byggerier er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.

I denne sammenhæng har det helt konkret ført til et krav om enestuer og at mest muligt af det kliniske arbejde omkring patienten (fx dokumentation) skal foregå på enestuen sammen med patienten.

For at imødegå disse forandringer i rammerne for det kliniske arbejde, så har man på Bispebjerg oprettet for skellige spor, der skal analysere og forstå hvorledes vi bedst håndterer disse udfordringer til gavn for patient og personale. Et af disse spor er sengesporet, der netop skal klargøre hospitalet specifikt til arbejdet omkring de nye enestuer.

Under sengesporet er der etableret fem arbejdsgrupper, 1) mobilisering og aktivering af ptt., 2) pårørende information, 3) organisering af de kliniske arbejdsgange, 4) forsyning og affald på sengeafsnit og 5) dokumentation på stuen. Der tænkes at tilbydes to cases i forhold til brugen af patientterminalen og som vil referere til en arbejdsgruppe.

Udfordringen

Patientterminaler er en tablet, som hospitalet kan stille til rådighed for patienten under indlæggelse.

Hvorledes kan en patientterminal tænkes ind i dokumentationen på stuen som et aktivt medie, både for patienten og for personalet, således at patienten er inddraget i kliniske beslutning?

  • Lægens skærm på terminalen
  • Røntgenbilleder
  • Talegenkendelse via terminal
  • Samspil med bærbare skærme, skærm på væg og patientterminalen
  • minSP for indlagte
  • Det kliniske personale finder det at dokumentere på en stue meget besværligt og synes at de netop inddrager patienten gennem nærvær og dokumenterer således off-site senere på et kontor – og måske i samarbejde med senior læger, der rådgiver og vejleder
    • Mange kontorpladser fjernet i byggeriet
    • Derfor skal der findes en elegant og agil løsning hvor patienten ER inddraget, men lægen kan også finde ro og få den nødvendige sparring når der dokumenteres

Samarbejdet med jeres kursister
Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter.