Patientoplevelsen af Ventet og Velkommen

Resume

Hvordan opnår vi i Stråleterapien, at den enkelte patient oplever et gennemtænkt og trygt forløb – herunder også i overgangene til de aftaler patienten har i andre steder på hospitalet? Hvilke udfordringer og særlige opmærksomheder kræver giver det af det interprofessionelle samarbejde, at få patienten til gennem hele forløbet at føle sig ventet, velkommen og godt behandlet.

Resultat

Innovativ konceptforslag med præsentation af løsning til praksisstedet.

Beskrivelse af casen

Den enkelte patient skal føle sig ventet, velkommen og godt behandlet.

I Stråleterapien er der mange forskellige aktører med forskellige fagligheder omkring den enkelte patient. Det tværfaglige samarbejde omkring patienten er derfor afgørende for patientens oplevelse og stringens i de informationer, som patientens skal have i planlægnings- og behandlingsforløbet er meget vigtigt. Patienterne kommer i afdelingen til mellem 1 og mere end 40 aftaler, så der er stor variation i forløbene.

Der er ligeledes en stor variation i, hvornår i patienternes sygdomsforløb vi møder dem, og med hvilket formål de kommer i afdelingen.

Der kommer imellem 250 og 300 patienter igennem Stråleterapien hver dag, og forløbene er komplekse – og ofte har patienten ligeledes aftaler andre steder i Onkologisk Afdeling – foruden de også har aftaler på tværgående afdelinger. Der er derfor tale om en udfordring, som både kan omhandle kommunikation, arbejdsprocedurer og fysiske forhold.

Samarbejdspartnere

Københavns Professionshøjskole
Tværprofessionelle uddannelsesforløb

Kontakt