Partner

IT Universitet i København

Digital Innovation and Management

Fakta

• Kurset afvikles i efterårssemestret 2021, mellem uge 35 og 49.

• Casen udleveres til et kursusgruppe à 93 studerende.

Output

• Du indgår i et fagligt samarbejde med kandidatstuderende på ITU

• Du får relevante perspektiver og løsningsforslag på en konkret problemstilling fra din arbejdsgang

• Du er med til at udvikle en innovationsfaglig uddannelse, der ruster de studerende til at kunne løse fremtidens udfordringer inden for organisatorisk forandring, IT og digitalisering

Organizational Change – IT Universitet i København

Kurset Organisational Change er et kandidatkursus på Digital Innovation and Management programmet.

Kurset Organisational Change foregår på engelsk og ruster de deltagende kandidatstuderende til bedre at forstå og udvikle løsninger på organisatoriske udfordringer indenfor IT og digitalisering. Har du og din afdeling en konkret udfordring mht. organisatorisk forandring, kan jeres problemstilling blive centrum for kursisternes arbejde.

Rammen for kurset er bl.a. beskrevet i den (engelsksprogede) kursusbeskrivelse:

This course examines organizational change in light of contemporary challenges with digitalization and IT. It explores how organizational theories can help us better understand and critically reflect upon, such challenges, while also offering hands-on approaches and strategies to managing them. Furthermore, it investigates questions of structure, culture, leadership, management, and organizing in order to make students both knowledgeable about, and skilled in the practice of, engaging with organizational change. To be able to understand, analyze, and subsequently develop solutions to support organizational changes related to digitalization, IT, and work, this course especially draws on organizational theory and change management perspectives.

Forløbet

  • Kurset afvikles i efterårssemestret 2021, mellem uge 35 og 49.
  • Casen udleveres til et kursusgruppe à 93 studerende.
  • Ved kursets afslutning, præsenterer de studerende deres løsningsforslag for jer (case-holder) og de øvrige studerende.

Hvad kræver det af jer som case-holder

Ved kursets begyndelse, præsenterer I den samlede kursusgruppe for jeres case: en konkret udfordring i jeres organisation/afdeling. Som nævnt, foregår kurset på engelsk, hvilket derfor også gælder for de studerendes arbejde med jeres udfordring.

Output

Ved kursets afslutning præsenteres I for de studerendes løsningsforslag. Som del af feedback-panelet får I indsigter i egen praksis og mulighed for at udvikle nye løsninger i dialog med de studerende, som har arbejdet med casen.

• Du indgår i et fagligt samarbejde med kandidatstuderende på ITU

• Du får relevante perspektiver og løsningsforslag på en konkret problemstilling fra din arbejdsgang

• Du er med til at udvikle en innovationsfaglig uddannelse, der ruster de studerende til at kunne løse fremtidens udfordringer inden for organisatorisk forandring, IT og digitalisering