Partnere

Afdeling for Brystkirurgi

Herlev og Gentofte Hospital

Fakta

Sygeplejerskerne er tovholder (kontaktsygeplejerske) på patientens forløb og passer både indlagte og ambulante patienter i samme vagt. Kan det lykkes at fastholde en arbejdsgang, der tilgodeser dette, når ambulatorium og sengeafsnit findes på forskellige etager? Det er her jeres kursister kommer ind i billedet.

Output

Efter aftale med case-holder, kan de studerende få lov at besøge afdelingen i form af feltarbejde, så de bedre kan kvalificere deres løsningsforslag. Desuden vil afdelingen kunne give de studerende adgang til patientforløbsbeskrivelser, under arbejdet med casen. Overleveringen af de studerendes løsningsforslag og formen heraf aftales med caseholder.

Organisering og design på Afdeling for Brystkirurgi

Denne case, stillet af Afdeling for Brystkirurgi, Herlev og Gentofte Hospital, søger løsninger der kan fastholde en arbejdsgang for sygeplejersker der passer både indlagte og ambulante på samme vagt, når afdelingens fysiske rammer forandres.

Afdelingen flytter på Gentofte Hospital primo 2022 og vil få ambulatorium og sengeafsnit på 2 etager, i modsætning til nu, hvor ambulatorium og sengeafsnit ligger i forlængelse af hinanden. Det rejser spørgsmål om hvordan afdelingens sygeplejersker fortsat skal balancere deres arbejde mellem patienter.

Sygeplejerskerne er tovholder (kontaktsygeplejerske) på patientens forløb og passer både indlagte og ambulante patienter i samme vagt. Kan det lykkes at fastholde en arbejdsgang, der tilgodeser dette, når ambulatorium og sengeafsnit findes på forskellige etager? Det er her jeres kursister kommer ind i billedet.

Udfordringen

Case-holder formulerer udfordringens centrale spørgsmål i følgende punkter:

• Hvordan arbejder vi med og fastholder kontinuitet i kontaktsygeplejerske konceptet ved adskilt ambulatorium og sengeafsnit?

• Hvordan kan etageadskillelse håndteres som et vilkår og ikke en barriere?

• Hvad er væsentligt for organisering i nye fysiske rammer for opfyldelse at kontaktsygeplejerske konceptet?

Samarbejdets form
Efter aftale med case-holder, kan de studerende få lov at besøge afdelingen i form af feltarbejde, så de bedre kan kvalificere deres løsningsforslag. Desuden vil afdelingen kunne give de studerende adgang til patientforløbsbeskrivelser, under arbejdet med casen. Overleveringen af de studerendes løsningsforslag og formen heraf aftales med caseholder.