Partnere

Lungemedicinsk afdeling

Bispebjerg Hospital

Fakta

På lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, behandles akut og kritisk syge respiratorisk dårlige patienter: afdelingens patienter er ofte kronisk syge, med fx KOL eller lungekræft og lider af åndenød, som gør dem angste og utrygge.

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter. Dette kan eksempelvis ske i form af: rapporter, idékatalog, prototyper, videomateriale mv.

Oplevelsen af nærvær når du er alene

Denne case er stillet af Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.

På Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, behandles akut og kritisk syge respiratorisk dårlige patienter: afdelingens patienter er ofte kronisk syge, med fx KOL eller lungekræft og lider af åndenød, som gør dem angste og utrygge.

Baggrunden for udfordringen

De er typisk indlagt 4-6 dage på vores afsnit og i disse dage er åndenøden allerværst, de har måske oveni købet en lungebetændelse, feber, hoste og anden nytilkommen dårligdom. Afdelingen behandler dem for deres sygdom med medicin, omsorgsfuld og nærværende sygepleje, træning og rehabilitering og efterfølgende udskrives patienterne til fortsat behandling og opfølgning i primær sektoren.

om 2-3 år flytter afdelingen ind i det nye Bispebjerg Hospital hvor alle patienter kommer på enestuer, hver deres stue. Dette er en udpræget luksus for de fleste, men for flere af vores patienter kan ensomheden, angsten for at være alene og utrygheden der følger være en ulempe.

Når patienter lider af svær åndenød kan ensomheden og klaustrofobi være medvirkende faktorer til både angst og udpræget utryghed.

Udfordringen

Hvordan kan vi bevare følelsen af nærvær hos vores ældre, skrøbeligste patienter, når de i fremtiden skal være mere alene og fysiske længere væk fra plejepersonalet under deres indlæggelse?

Afdelingen skal fortsat have samme antal sygeplejersker på arbejde, men skal “dække” flere m2 end tidligere. Hvordan skal personalet overvåge/tilse vores patienter med samme hyppighed som nu?

Udfordringen bliver først en realitet når afdelingen flytter i det nybyggede hospital (som pt ikke er bygget). Udfordringen kan blive særligt svær i aften- og nattevagter hvor der er færre ansatte på arbejde ad gangen.

Hvorfor er det vigtigt at få kigget på?

Casen er en bekymrende udfordring som afdelingen står med indenfor de næste par år. Afdelingen får ikke flere penge til at være flere på arbejde, så der må arbejde smartere – og fortsat ydes nærværende og omsorgsfuld sygepleje, selv når personalet ikke kan være ved patienten side.

Afdelingens patientkategori, med åndenød, er bange for at være alene når åndenøden er værst. De føler at de drukner eller bliver kvalt og de er rædselsslagne for at være alene og ikke at få hjælp hvis/når det sker.

En løsning på denne udfordring ville også kunne skabe tryghed for sygeplejerskerne, hvornår man skal reagere, elektronisk overvågning er ikke nok.

Der skal også tages stilling til hvilke krav , der bliver sat til sygeplejersken, både etisk og juridisk, ift. hvordan han/hun skal være “tilstede” og observere flere patienter på samme tid, på forskellige stuer.

Samarbejdet med jeres kursister

Undervejs i jeres kursusforløb, vil de studerende kunne besøge praksis som feltarbejde, efter aftale med case-holder. Desuden er der mulighed for løbende kontakt mellem jeres kursister og case-holder, under arbejdet med casen. Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter. Dette kan eksempelvis ske i form af: rapporter, idékatalog, prototyper, videomateriale mv.