Når der opstår risiko for smitte med COVID-19 på arbejdspladsen

Denne case omhandler COVID-19 og forholdet til reglerne om arbejdsskader, herunder reglerne for, hvorvidt en virus kan anerkendes som en arbejdsskade.

COVID-19 som arbejdsskade og arbejdsgivers forpligtelse

Arbejdsgiver er forpligtet til at anmelde arbejdsulykker – men er COVID-19 en arbejdsulykke? Og kan det påvises, at der er en formodning for, at smitten er sket på arbejdspladsen i et samfund, hvor pandemien er en del af hverdagen alle steder?

Indledningsvist var arbejdsskademyndighederne meget restriktive ift. at COVID-19 kunne anerkendes som en arbejdsskade, da smitten kan ske både på arbejdet og i privaten. Senere meldte myndighederne ud at smitte med COVID-19 efter en konkret vurdering kan anerkendes som arbejdsskade, hvis det f.eks. kan sandsynliggøres, at man har et arbejde, hvor man er udsat for risiko for smitte. Samtidig meldte myndighederne ud, at sundhedspersonale ikke skal bevise, at konkret smitte med COVID-19 er sket på arbejdet. Ifm. myndighedernes seneste udmelding om COVID-19 som en arbejdsskade har der været drøftelser om, i hvilket omfang arbejdsgiver skal opfordre medarbejdere til at indberette COVID-19 som en arbejdsskade. Så hvilken forpligtelse har arbejdsgiver overfor en medarbejder, som er smittet med COVID-19?