Mennesker med kræft – Tværprofessionelt samarbejde

Resume

Cases/udfordringer fra praksis søges, enten fra hospitalsafdeling eller kommunal institution.

Beskrivelse

Mennesker med kræft gennemgår komplekse forløb, hvor de er i kontakt med mange forskellige fagprofessionelle. Det kan være, fra mistanken opstår ved f.eks. en screeningsundersøgelse foretaget af radiografen eller bioanalytikeren eller ved den første kontakt med egen læge. Gennem udredning og behandling på specialafdelinger møder kræftpatienter f.eks. sygeplejersker og læger fra forskellige specialer. I forbindelse med behandling og rehabilitering træffer de kræftramte borgere desuden ofte både fysioterapeut, ergoterapeut og diætist. Møder med socialrådgiveren, deltagelse i patientstøttegrupper i Kræftens Bekæmpelse bliver også en del af hverdagen for borgere med en kræftdiagnose og deres pårørende. Det kalder på koordinering og samarbejde på tværs.

Samarbejde med studerende fra følgende uddannelser på Københavns Professionshøjskole

  • Bioanalytiker
  • Ergoterapeut
  • Ernæring og Sundhed
  • Fysioterapeut
  • Radiograf
  • Socialrådgiver
  • Sygeplejerske