Kontakt

Ane Falk

Klinisk uddannelseskonsulent

Bornholms Hospital, Region H

Fakta

Caseholder stiller op til præsentation af casen for de studerende.

Flere typer samarbejde er mulige:

Hospitalet har en bl.a. en interesse i de studerendes mulighed for at besøge enkelte klinikker og afdelinger. Er dette en mulighed på jeres kursus, kan en aftale om feltarbejde arrangeres med hospitalet.

Bornholms Hospital tilbyder også, at der kan etableres løbende kontakt med de studerende under casearbejdet, hvis dette er muligt indenfor kursets ramme.

Output

Caseholderen, Bornholms Hospital, håber på præsentationer af praksisnære løsninger – herunder idékataloger og prototyper på produkter eller simulerende øvelser.

Lige adgang til kompetenceudvikling i Region Hovedstaden

Hvilken rolle spiller Region Hovedstadens geografi i muligheden for at udvikle særlige kompetencer på tværs af regionen? Bornholms Hospital søger case-tagere til deres case om kompetenceudviklende aktiviteter og adgangen dertil.

Denne case, stillet af Bornholms Hospital, handler om muligheden for at udelade geografi som en faktor i kompetenceudviklende aktiviteter. Bornholms Hospital ønsker lige adgang til kompetenceudviklende kurser og efter- og videreuddannelse, uden nødvendigvis at skulle rejse til Hovedstaden. Dette ønske om bedre adgang gælder særligt træning i tekniske og ikke-tekniske færdigheder med metoden scenarietræning. Den scenariebaserede træning, eller ’in situ træning’, handler om at give de professionelle mulighed for at afprøve deres færdigheder i praksis og gennem simulerende øvelser.

En praksisnær problemstilling
På Bornholm har hospitalets sundhedsprofessionelle ikke nødvendigvis kompetencer tilstede til at undervise og træne indenfor alle områder. Hospitalet har dog fortsat et behov for at behandle forskellige typer patienter lokalt på hospitalet – og det kræver en mulighed for at udvikle kompetencer. Heri ligger casens afgørende problemstilling. Det giver jeres studerende en unik mulighed for at arbejde med problemer, der går på tværs af regionen, samtidig med, at de får adgang til praksisnært feltarbejde i samarbejde med virkelighedens sundhedsprofessionelle.

Hvad kan Bornholms Hospital tilbyde jeres kursister?
Som caseholder stiller Bornholms Hospital op til præsentation af casen for de studerende på jeres kursus. Her kan problemstilling spørges til og afgrænses før case-arbejdet går i gang.
Derudover har Hospitalet en særlig interesse i de studerendes mulighed for at besøge de enkelte klinikker og afdelinger. Er dette en mulighed på jeres kursus, kan en aftale om feltarbejde arrangeres med hospitalet. Dertil tilbyder Bornholms Hospital også, at der kan etableres løbende kontakt med de studerende under case-arbejdet, hvis dette er muligt indenfor kursets ramme.

Hvilket output håber Bornholms Hospital på at få fra de studerende?
Ved case-arbejdet afslutning ønsker Bornholms Hospital at høre præsentationer af de studerendes løsningsforslag. Har kursisterne eller de enkelte arbejdsgrupper flere gode forslag, modtager Hospitalets gerne idékataloger. Hospital modtager også gerne prototyper på produkter, simulerende øvelser – eller på noget helt tredje, udviklet af de studerende.

Blandt de temaer og kompetenceudviklende aktiviteter, de studerendes kan tænke i er:

• Kameraer med mulighed for livestreaming

• Fjernstyring af udstyr til træning

• Muligheden for interaktion med eksterne undervisere

• Remote træning

• Problemer med mobilitet i forhold til realistiske settings i in-situ-øvelser.