Partner

Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Kommunikation og IT

Fakta

Kursusforløbet afvikles i det kommende efterårssemester. Jeres case udleveres til et hold bestående á ca. 35-40 studerende, som arbejder i mindre research teams. På kursets første dag, mandag d. 5. september ml. 11-13.00, skal I præsentere jeres case for de studerende.

De studerende skal kombinere deres viden om empiriske undersøgelsesmetoder, designmetoder, organisationsanalyse, innovationsprocesser og værdiskabelse i udviklingen af en løsning på jeres udfordring. Løsningen kan både have form af et konkret artefakt (app, webinterface, robot mm) en konceptuel løsning (omorganisering af arbejdsgange, strategiske alliancer mm) eller en kombination af disse.

Output

• De studerende leverer løsningsforslag til jeres udfordring i form af: prototyper, analyser, rapporter, modeller mv.

• De studerende arbejde målrettet med værdiskabende IT-løsninger på jeres konkrete case.

• Som case-holder får I mulighed for, i dialog med de kandidatstuderende, at videretænke konkrete løsningsforslag, både konceptuelle løsninger og konkrete artefakter i form af  f.eks. prototyper.

Konceptudvikling og innovation på kandidatuddannelsen i Kommunikation og IT

Dette kursus ved Institut for Kommunikation i Københavns Universitet er for kandidatstuderende på uddannelsen Kommunikation og IT.

Kurset Konceptudvikling og innovation udbygger de studerendes kompetencer i at analysere forholdet mellem kommunikative problemstillinger og mulige it-tekniske løsninger i virksomheder og andre organisationer med henblik på forretningsudvikling og innovation.

De studerende skal kombinere deres viden om empiriske undersøgelsesmetoder, designmetoder, organisationsanalyse, innovationsprocesser og værdiskabelse i udviklingen af en løsning på jeres udfordring. Løsningen kan både have form af et konkret artefakt (app, webinterface, robot mm) en konceptuel løsning (omorganisering af arbejdsgange, strategiske alliancer mm) eller en kombination af disse.

Kursusforløbet afvikles i det kommende efterårssemester. Jeres case udleveres til et hold bestående á ca. 35-40 studerende, som arbejder i mindre research teams.

Hvad kræver det af jer som case-stillere

Ved kursets begyndelse, præsenterer I den samlede kursusgruppe for jeres case: en konkret udfordring i jeres arbejdsgang. Under kursets forløb, ønsker Instituttet at etablere en løbende dialog mellem case-holder og de studerende, der arbejder med casen. Har I datasæt, præsentationer eller lignende, som vil kunne give de studerende et bedre indblik i jeres praksis, modtager instituttet gerne disse.

Instituttet ser desuden gerne, at de studerende kan besøge jeres praksis, som feltarbejde, så de kan kvalificere deres projekter yderligere og give jer de bedst mulige løsningsforslag og/eller prototyper.

Jeres udbytte som samarbejdspartnere

De studerende har en bred profil og de rustes til at forstå både implementering og strategisk forankring af it-koncepter i forskellige typer af organisationer.

• De studerende leverer løsningsforslag til jeres udfordring i form af: prototyper, analyser, rapporter, modeller mv.

• De studerende arbejde målrettet med værdiskabende IT-løsninger på jeres konkrete case.

• Som case-holder får I mulighed for, i dialog med de kandidatstuderende, at videretænke konkrete løsningsforslag, både konceptuelle løsninger og konkrete artefakter i form af  f.eks. prototyper.

Samarbejde om værdiskabende IT-løsninger i fremtidens sundhedssektor

Ved kursets afslutning præsenteres I for de studerendes løsningsforslag. Som del af feedback-panelet får I nye indsigter i egen praksis og mulighed for at videretænke løsninger i dialog med de studerende. Det er en mulighed for at samarbejde på tværs af uddannelse og praksis om bedre og mere innovative IT-løsninger i fremtidens sundhedssektor.