Partner

IT-Universitetet i København

Studerende på uddannelsen:
Digital Innovation Management

Kontakt

Irina Papazu, lektor & kursuskoordinator

Fakta

Kursusforløbet afvikles i det kommende efterårssemester i uge 35-52. Din case udleveres til et hold bestående af ca. 20 studerende, som arbejder i mindre research teams. Kurset bliver undervist på engelsk og der kan være engelsktalende studerende.

Uge 36: præsentation af case for de studerende.

Uge 37-45 (cirka): feltarbejde (bestående af ca. 5 interviews, adgang til relevante dokumenter og, hvis muligt, observationer af møder eller lign.).

Uge 52: aflevering af eksamensopgave.

Efter jul: Forløbet afsluttes med pitches/præsentationer, hvor case-stiller er til stede. Her præsenterer de studerende deres løsningsforslag for jer og de øvrige studerende.

Output

• Du indgår i et fagligt samarbejde med IT-Universitets studerende og undervisere, hvor din konkrete udfordring er i centrum.

• Du får nye, innovative blik på problemstillinger fra din praksis.

• Du går i dialog og reflekterer sammen med de studerende på tværs af jeres respektive fagområder.

• Du er med til at udvikle praksisnært innovationsarbejde på Danmarks IT-uddannelser.

IT Universitetet i København: The Digital State in Practice

Dette kursus ved IT-Universitet i København er for studerende uddannelsen på  Digital Innovation Management. De studerende tilegner sig redskaber til at forstå hvordan digitalisering transformerer offentlige og private sektorer – og til at skabe innovative løsninger inden for denne ramme. Gennem kursisterne kan du, som sundhedsprofessionel, få nye øjne på udfordringer i din arbejdsgang der vedrører digitalisering. 

Offentlige sektorer gennemgår store institutionelle forandringer, ikke mindst i Danmark, en verdensførende IT-nation. Digitale teknologier transformerer både internt arbejde og ledelsespraksis – og forholdet mellem sundhedsprofessionelle og borgere.

At forstå disse udviklinger er afgørende for arbejdet med digitalisering i såvel den offentlige som private sektor. Kursisterne bliver rustet til at forstå netop disse processer.

Kurset giver de studerende en række teoretiske værktøjer og empiri der belyser hvordan transformationer af offentlige sektorer tager sig ud i praksis, med særligt fokus på danske forhold.

Kurset går i dybden med en række centrale spørgsmål om digitalisering af den offentlige sektor: Hvordan ændrer digitaliseringsprocesser sektorens sammensætning og økosystemer – og hvilke håb, drømme og udfordringer gør sig gældende i disse processer?

Kurset består af 3 hovedelementer:
• Tematisk fokus: Hvordan forandrer og udfordrer digitaliseringsprocesser velfærdsstaten? Hvordan påvirkes statslige institutioner, velfærdsarbejde, ledelsespraksis og forskellige professioner af digitalisering?

• Koncept og metode: Hvordan studerer og forstår vi bedre forandrede organisatoriske praksisser i den danske velfærdsstat?

• Projektarbejde: Fordelt i research teams, vil de studerende bedrive etnografisk feltarbejde i settings (jeres sundhedsprofessionelle praksis) der forandres og udfordres i digitaliseringsprocesser.

Forløbet
Kursusforløbet afvikles i det kommende efterårssemester i uge 35-52. Din case udleveres til et hold bestående af ca. 20 studerende, som arbejder i mindre research teams.

Uge 36: præsentation af case for de studerende.

Uge 37-45 (cirka): feltarbejde (bestående af ca. 5 interviews, adgang til relevante dokumenter og, hvis muligt, observationer af møder eller lign.).

Uge 52: aflevering af eksamensopgave.

Efter jul: Forløbet afsluttes med pitches/præsentationer, hvor case-stiller er til stede. Her præsenterer de studerende deres løsningsforslag for jer og de øvrige studerende.

Hvad kræver det af jer som case-stillere
Ved kursets begyndelse, præsenterer I den samlede kursusgruppe for jeres case: en konkret udfordring i jeres arbejdsgang der vedrører digitalisering. Under kursets forløb, ønsker ITU desuden at etablere en løbende dialog mellem casestiller og de studerende, der arbejder med casen.

IT Universitetet ser desuden gerne, at de studerende kan besøge jeres praksis, som feltarbejde, så de kan kvalificere deres projekter yderligere og give jer de bedst mulige løsningsforslag.

Jeres udbytte som samarbejdspartnere
De studerende har en bred profil og de rustes til at forstå både digitaliseringsprocesser og måderne hvorpå forskellige praksisser påvirkes af digitalisering.

• Du indgår i et fagligt samarbejde med ITUs studerende og undervisere, hvor din konkrete udfordring er i centrum.

• Du får nye, innovative blik på problemstillinger fra din praksis.

• Du går i dialog og reflekterer sammen med studerende på tværs af jeres respektive fagområder.

Samarbejde om bedre digitalisering i fremtidens sundhedssektor
Ved kursets afslutning præsenteres I for de studerendes løsningsforslag. Som del af feedback-panelet får I indsigter i egen praksis og mulighed for at videretænke nye digitale løsninger i dialog med de studerende. Det er en mulighed for at samarbejde om bedre og mere innovativ digitalisering i fremtidens sundhedssektor. En praksisnær case får nemlig de studerendes innovative kompetencer til at blomstre. Ved at stille kursisterne en case bidrager du til at udvikle praksisnært innovationsarbejde på Danmarks IT-uddannelser.