Interventionsdesign – ændring af adfærd i praksis

Resume

Sociologi-studerende fra Københavns Universitet hjalp Rigshospitalets Serviceafdeling med at få anvendt e-læringsmateriale til gavn for både rygge og skuldre.

Resultat

Præsentation af løsning.

Beskrivelse

Interventionsdesign: ændring af adfærd i praksis’ er et kursus på Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

På kurset skal de studerende arbejde med at løse udfordringer fra praksis. Mere konkret skal de, i grupper af 3-4 studerende, udvikle et interventionsdesign, der ændrer en uhensigtsmæssig adfærd for en specifik målgruppe i en konkret situation. I den forbindelse har Copenhagen Health Innovation via CoBox faciliteret et samarbejde mellem en gruppe sociologi-studerende og Rigshospitalets Servicecenter omkring anvendelse og implementering af e-læringsmateriale.

De studerende bidrog til at løse udfordringer gennem følgende seks trin:

  1. Definér den ønskede adfærd
  2. Analysér barrierene for den ønskede adfærd
  3. Idéudvikl mulige interventioner
  4. Design en intervention, der sikrer den ønskede adfærd
  5. Test og tilpas interventionen
  6. Levér interventionen

Læs mere om resultaterne af samarbejdet her.