Partner

Intensiv Terapiafsnit
Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden

Samarbejde

Efter aftale er det muligt at besøge afdelingen, og man er også indstillet på at holde løbende kontakt med de studerende.

Output

Afdelingen forventer efterfølgende en analyse og rapport på baggrund af casen.

Intensivt Terapiafsnit på Bispebjerg: Ændrede arbejdsgange under og efter en pandemi

De daglige arbejdsgange på Intensiv Terapiafsnit på Bispebjerg ændrede sig markant under COVID-19. Hvordan sikrer man, at de gode vaner, der blev grundlagt under pandemien, fortsætter? Hvad har virket godt under COVID-19? Og hvad der bør forandres som resultat af de erfaringer, afdelingen har gjort sig?

Særligt tre områder ifm. ændrede arbejdsgange kom i fokus under, og er stadig i fokus efter, COVID-19:

  • Arbejdsgange for at opretholde de hygiejniske principper

COVID-19 medførte et behov for nye retningslinjer. Disse retningslinjer skulle tage højde for personaler, der blev overflyttet fra andre afdelinger og skulle læres op i nye arbejdsgange og samtidig tage højde for manglen på værnemidler, som hele sundhedssektoren var ramt af under COVID-19. Intensiv Terapiafsnit indførte flere tiltag, der kunne imødekomme disse behov. Et af disse tiltag var en kittelskole, hvor alle der kom på afdelingen, lærte at tage værnemidler rigtigt af for at undgå at komme i kontakt med virus. Derudover indførte afdelingen to nye roller – en runner, mixer og cleaner for at undgå smittespredning. Smittespredning kan ske ved kontaminering i forbindelse med hyppig aftagning af værnemidler, adfærd hvor man går ind og ud af stuer uden at aftage værnemidler, manglende adskillelse mellem rent og urent på isolationsstuer og den øvrige del af afdelingen, manglende rengøring af kontaktpunkter (dørhåndtag, kaffemaskinen mm).

Hvordan kan afdelingen fortsætte de gode vaner efter COVID-19 – både ift. brug af værnemidler, rengøring og adfærdsregulering?

  • Organisering og udnyttelse af nye personalers kompetencer

Intensiv Terapiafsnit modtog under COVID-19 hjælp fra personaler, der kom fra andre afdelinger. Dette krævede en omstilling for personalet, der arbejdede på afdelingen til daglig og for personalet fra andre afdelinger, der skulle sætte sig ind i nye arbejdsgange og opgaver. Hvordan får man bedst muligt kortlagt de nye personalers kompetencer, så de kan blive sat i spil? Hvordan oplærer og organiserer man, så afdelingen bedst får den hjælp, den har brug for?

  • Varelevering og samarbejde med logistik og centraldepot

Afdelingerne på et hospital er afhængige af en pålidelig varelevering. Dette blev særligt vigtigt under COVID-19 ift. levering af værnemidler. Når ressourcerne er knappe, som det var tilfældet med værnemidlerne, er det vigtigt at sikre en fair og brugbar fordeling også under uforudsigelige vilkår. Hvordan laver man et system for levering af varer, der er smidigt og samtidig på forkant?