Partner

Diakonissestiftelsen

Fakta

Hvornår afholdes kurset:
11/10-2021 til 10/11-2021

Uddannelse:
Sygeplejerske

Antal studerende:
20 (3-5 grupper á 3-5 studerende)

Hvilket sprog foregår kurset på? Dansk

Hvad skal casestiller bidrage med?: Aflevering af udfordring + gerne panel/spørgsmålsdag undervejs og være med til de studerendes præsentationer i slutningen af forløbet.

Output

Præsentation af løsning

Samskabelse

Innovation og sygepleje

Dette er et valgfrit kursus for sygeplejestuderende på Diakonissestiftelsen

I dette valgfri element arbejdes der med innovation som begreb med fokus på klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb.

Beslutningstagere og ledere peger på, at sygeplejersker skal innovere og gøre brug af fx mere teknologi for at imødekomme demografiske udfordringer og ressourceproblemer i det nære sundhedsvæsen. Der sættes derfor fokus på, hvordan og hvornår innovation kan være en hjælp og støtte for borgeren, og hvordan vi som sygeplejersker kan evaluere effekterne af vores nytænkning.

For at opnå innovationskompetence skal man både lære om innovation og opnå læring i innovation. Der arbejdes derfor i studiegrupperne med eget innovative projekt ud fra valgt problemstilling – den projektcase der bliver stillet.