Partner

Diakonissestiftelsen

Fakta

Hvornår afholdes kurset:
Uge 12-16

Uddannelse:
Sygeplejerske

Antal studerende:
20 (3-5 grupper á 3-5 studerende)

Hvilket sprog foregår kurset på? Dansk

Hvad skal casestiller bidrage med?: Aflevering af udfordring + være med til de studerendes præsentationer i slutningen af uge 16.

Output

Præsentation af løsning

Samskabelse

Innovation og sygepleje

Dette er et kursus for sygeplejestuderende på Diakonissestiftelsen, der søger case-samarbejde med fokus på COVID-19 og socialt udsatte. Kurset starter op i uge 12 (marts) og varer fem uger.

Kurset har innovation som omdrejningspunkt. Formålet er at ruste den studerende til i sin kommende professionelle virksomhed som sygeplejerske at have viden om og at kunne forstå innovation som metode til forandring af praksis og at kunne initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. De studerende er i midten af deres uddannelse.

De studerende får grundlæggende introduktion og viden omkring innovation og sundhedsinnovation. Derefter skal de lave feltarbejde med diverse kvalitative observationer interviews og metoder. I slutningen af kurset skal de studerende lave løsninger til innovationsspørgsmålet, som de har arbejdet sig frem til. Til sidst holder vi en præsentation af deres løsninger.

Læs nærmere beskrivelse her (side 8): Semesterbeskrivelse_4. semester_Forår 2021