Innovation i tandplejen

Resume

Når ældre kommer på plejehjem er det en stor udfordring at passe godt på deres tænder. På et 4-dags kursus på SKT arbejdede de studerende med denne udfordring stillet af Omsorgstandplejen i Københavns Kommune.

Resultat

På kursets sidste dag præsenterede de studerende de løsninger, de havde arbejdet på overfor et inviteret panel.

Hjælp til ældres daglige mundpleje

Når ældre og ikke -selvhjulpne borgere kommer på plejehjem, er det en stor udfordring at sikre at disse borgere får den fornødne hjælp til den daglige mundpleje.

“Undersøgelser viser, at denne gruppe af borgere hurtigt mister deres naturlige tænder som de plejet i gennem et langt liv, når de pludselig bliver afhængige af andre hjælp til mundpleje.”

Opgaven med at sikre denne gruppe af borgere en daglig acceptabel hjælp til mundpleje, er yderst kompleks af flere årsager, herunder kan bl.a. nævnes, borgeres manglende kooperationsevne, demens, og manglende kompetencer hos social og sundhedspersonalet, ift. hvordan de skal tilgå opgaven, samt det faktum at munden er et skjult og intimt område.

Dårlig mundhygiejne

Dårlig mundhygiejne føre til tandtab og tab af funktions af ellers tidligere velfungerende tandproteser. Herudover, et der bevist sammenhæng i mellem dårlig mundhygiejne og det, at være ældre/svagelig, ift. udvikling af en række livstruende sygdomme som lungebetændelse og hjerte- og karsygdomme.

“Mundplejeindsatsen er i dag et overset, men ikke desto mindre meget vigtigt område ift. den daglig pleje på plejehjem/plejecentre og bosteder for ikke- selvhjulpne borgere. Der foreligger evidens for, at man med en målrettet og struktureret indsats kan gøre en forskel.”