Partner

Københavns Professionshøjskole

Fakta

Kurset starter i uge 6 2022 og kører frem til uge 11.

1-2 grupper á 4-5 studerende arbejder med en projektcase. Som casestiller kan du forvente en rapport, en præsentation samt et idékatalog fra de studerende.

Output

Præsentation af case og afsluttende pitch afholdes i Praksis- og Innovationshuset, Sigurdsgade 26, 2200 Kbh. N.

Pitch finder sted tirsdag d. 15.3.22 om eftermiddagen.

Innovation i praksis – giv dine ideer vinger

Sundhedsfaglige studerende arbejder med udvikling af praksisnære, innovative produkter, processer og services indenfor det sundhedsfaglige område.

De studerende på dette kursus kommer fra følgende uddannelser:

Sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorik, ergoterapeut, radiograf, ernæring og sundhed

Det forventes, at I som caseholdere kan: Præsentere jeres udfordring på kurset, stille jer til rådighed for feltarbejde og give de studerende feedback:

  • Caseholder præsenterer casen, onsdag i uge 6 (10 min. + spørgsmål)
  • Mulighed for at studerende besøger praksis i begyndelsen af kurset (uge 7), interview om eller observation af udfordring (studerende tager kontakt)
  • Mulighed for email- eller telefonkontakt i løbet af kurset
  • Caseholder deltager i afsluttende pitch tirsdag eftermiddag i uge 11
  • Både præsentation af case og afsluttende pitch afholdes i Praksis- og Innovationshuset, Sigurdsgade 26, 2200 Kbh. N.

Nora Johnsdóttir Myllhamar fra Københavns Professionshøjskole, hvis du gerne vil høre mere.

Se yderligere beskrivelse her: Faktablad til caseholder – Innovation i Praksis