Partnere

Afdeling for nyresygdomme, Rigshospitalet

og

BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme

Fakta

Plasmaferese er en behandling, hvor man skiller blodvæsken (plasma) fra blodlegemerne, hvorefter plasmaet udskiftes med en tilsvarende væske, albumin, eller med bloddonorers plasma. Når denne behandling skal udføres i praksis på patienterne, blander sygeplejerskerne isotonisk vand (ringer-acetat) med albumin og magnesium.

Output

Afdelingen ønsker hjælp til at udvikle en løsning på de vanskeligheder, sygeplejerskerne oplever med blanding af væsker til plasmaferese. Særligt ønsker sygeplejersker en dedikeret plads til de praktiske processer af behandlingen og en måde, hvorpå de kan blande væskerne til plasmaferese, som både er mere hygiejnisk og tidsbesparende. Med en løsning på denne udfordring kan man bidrage til en praktisk forskel på afdelingen, bedre hygiejne og effektivitet, som hjælper sygeplejerskerne i deres arbejdsgange.

Hygiejnisk nem blanding af væsker til plasmaferese på Afdeling for nyresygdomme

* denne case er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt

Sygeplejersker på Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet peger på udfordringer med blanding af væsker til plasmaferese til dialysepatienter. Afdelingen ønsker hjælp til en løsning, som både er mere hygiejnisk, og som samtidigt er tidsbesparende for sygeplejerskerne.

Udfordringen
Plasmaferese er en behandling, hvor man skiller blodvæsken (plasma) fra blodlegemerne, hvorefter plasmaet udskiftes med en tilsvarende væske, albumin, eller med bloddonorers plasma. Når denne behandling skal udføres i praksis på patienterne, blander sygeplejerskerne isotonisk vand (ringer-acetat) med albumin og magnesium.

Denne blanding skal altså erstatte patientens eget plasma, som fjernes fra blodet i lighed med proceduren bag hæmodialyse. Efter centrifugering af blodet for at adskille blodcellerne fra plasmaet, blandes cellerne med vand-albumin-magnesium (WAM) og overføres tilbage til patienten. Cirka 5 liter plasma udskiftes ved en plasmaferese-behandling.

Når sygeplejerskerne skal udføre denne behandling, oplever de en række udfordringer, hvad angår blandingen af væsker. Først og fremmest har sygeplejerskerne ikke en ordentlig arbejdsstation til håndtering af væskerne, og derfor opfatter sygeplejerskerne typisk processen som uorganiseret og upraktisk.

Når al blanding af væsker skal foregå ved patienten og omkring Ringer-posen, forringes også hygiejnen. Derudover bruger sygeplejerskerne uhensigtsmæssigt meget tid på denne proces, som ellers kunne være brugt andetsteds. Ifølge sygeplejerskerne har denne behandling og processen bag brug for optimering og effektivisering.

Hvad ønsker afdelingen hjælp til

Afdelingen ønsker derfor hjælp til at udvikle en løsning på de vanskeligheder, sygeplejerskerne oplever med blanding af væsker til plasmaferese. Særligt ønsker sygeplejersker en dedikeret plads til de praktiske processer af behandlingen og en måde, hvorpå de kan blande væskerne til plasmaferese, som både er mere hygiejnisk og tidsbesparende. Med en løsning på denne udfordring kan man bidrage til en praktisk forskel på afdelingen, bedre hygiejne og effektivitet, som hjælper sygeplejerskerne i deres arbejdsgange.

Det er vigtigt for afdelingen at gå i dybden med, hvordan man kan forbedre denne proces, da det vil højne både effektiviteten og tidsforbruget for sygeplejerskerne, der er ansvarlige for denne proces. Arbejdsgangene vil generelt blive forbedret af dette.