Hygiejne i forbindelse med patienter i isolation

Resume

Hvordan kan sygeplejerskerne tage blodprøver og lignende på isolerede patienter, uden at risikere at sprede bakterier, som udgør en smittefare for øvrige patienter på afdelingen?

Resultat

Præsentation af løsningsforslag til udstyr, arbejdsgang, eller andet, der kan bidrage til at stoppe spredning af bakterier overført via berøring af patient, armbånd, seng, scanner, mus, tastatur, kanyler og emballage i forbindelse med blodprøvetagning.

Udfordringen

På intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital skal sygeplejerskerne ofte – somme tider hver halve time – tage blodprøver på patienter, som ligger i isolation grundet fx bakterier eller smitsomme sygdomme. Når en blodprøve skal tages, så skal patientens identifikationsarmbånd samt kanylen scannes ind i et computersystem. Det betyder at sygeplejersken ad flere omgange skal røre ved tastatur, mus og scanner efter at have været i kontakt med den isolerede patient for at positionere armbånd og prøvetagningssted, hvilket udgør en hygiejnerisiko. Hvis bakterierne spredes på udstyret, kan det udgøre en smittefare for øvrige patienter på afdelingen, da sygeplejerskerne tager sig af flere patienter af gangen, og dermed risikerer at sprede bakterier fra udstyr, de tror er rent. Sygeplejerskerne er derfor også afhængige af, at deres kollegaer, som har brugt udstyret før dem, har desinficeret ordentligt efter brug, så udstyret er rent fra start. Desinfektion af scanner og skærm tager cirka 15 minutter, og man kunne forestille sig at proceduren ikke altid følges grundigt nok. Ligeledes kan der være udfordringer, hvis der eksempelvis skal hentes nyt udstyr, idet sygeplejersken skal skifte tøj, spritte af osv. hver gang de forlader patienten, for ikke at sprede bakterier andre steder. Dette sker ofte, fx hvis blodprøven ikke lykkes, og sygeplejersken skal tage isolationstøjet af og starte forfra. Skift af engangsudstyr tager tid og ressourcer, og isolationstøjet er varmt og ubehageligt og skal derfor ikke bæres længere end nødvendigt.

Hvad kan afdelingen tilbyde de studerende?

Videooptagelser fra afdelingen, mens der tages blodprøver, således de studerende kan se udfordringen i kontekst. Derudover kan en mindre gruppe studerende komme på rundvisning på afdelingen og stille spørgsmål. Opfølgende spørgsmål kan efterfølgende også stilles på mail.