Partnere

Region Hovedstadens Akutberedskab

Fakta

Akutberedskabet ønsker et gennemgående fokus på borgerne – både i kvalitet og en høj brugertilfredshed. Samtidig ønsker Akutberedskabet fokus på let og pragmatisk anvendelse for medarbejderne.

Output

Ved case-arbejdets afslutning håber Akutberedskabet at høre præsentationer af de studerendes løsningsforslag. Har kursisterne eller de enkelte arbejdsgrupper flere gode forslag, modtager Akutberedskabet gerne idékataloger.

Fremtidens Akuttelefon 1813

*Den er projektcase er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt

Udfordringen
Region Hovedstaden indførte i 2014 Akuttelefonen 1813 som erstatning for den daværende vagtlægeordning. Akuttelefonen 1813 hører til på det præhospitale område – i Region Hovedstaden betyder det organisatorisk forankring hos Akutberedskabet.

Medarbejdere der besvarer opkald til Akuttelefonen 1813 sidder i det samme lokale som medarbejdere, der besvarer opkald til 1-1-2 og medarbejdere, der disponerer regionens ambulancer.

Akuttelefonen 1813 har som formål at hjælpe regionens borgere med akut opstået sygdom eller skade i ikke-livstruende situationer uden for egen læges åbningstid.

Siden indførelsen i 2014 har der været et stigende antal opkald til Akuttelefonen 1813.

Godt en femtedel af alle opkald vedrører børn under 10 år.

I Region Hovedstaden er der samtidig et stigende fødselstal, og dermed forventes der fortsat en stigning i antallet af opkald.

Samarbejdets output

Hvordan kan fremtidens Akuttelefon 1813 se ud? Hvilke nye løsninger kan Akutberedskabet tage i brug for at sikre bedst mulig betjening af regionens borgere?

Akutberedskabet ønsker et gennemgående fokus på borgerne – både i kvalitet og en høj brugertilfredshed. Samtidig ønsker Akutberedskabet fokus på let og pragmatisk anvendelse for medarbejderne.

Ved case-arbejdets afslutning håber Akutberedskabet at høre præsentationer af de studerendes løsningsforslag. Har kursisterne eller de enkelte arbejdsgrupper flere gode forslag, modtager Akutberedskabet gerne idékataloger.