Dørsøgende adfærd

Resume

KP og Københavns Kommune har på et tværfagligt kursus samarbejdet om udfordringen med, at borgere med dørsøgende adfærd kan havne i farefulde situationer. Dette er både en udfordring for borgeren selv, pårørende og kommunale medarbejdere, der skal håndtere opståede farefulde situationer, herunder utrygheden ved, hvorvidt en farefuld situation er under opsejling.

Resultat

Kurserne modtog en pitch, der beskrev udfordringen og blev bedt om selv at finde relevant feltarbejde/kontakter for at kunne bibringe ny viden til Københavns Kommune. De studerende benyttede både interview af borgere, pårørende og medarbejdere. Afsluttende holdt de studerende et oplæg om deres forslag til en løsning, herunder hvilken viden de byggede det på. Udfordringen blev gentaget på samme kursus semestret efter. Oplæggene gav inspiration til forskellige måder at gå til udfordringen på. Inspirationen er søgt indarbejdet i kommunens eksisterende arbejde.

Beskrivelse

Borgere med demens har ofte rum- og retningsforstyrrelser. De har svært ved at orientere sig i tid og rum, såvel som de har svært ved at skabe struktur og have indblik i konsekvenser ved handlinger. Borgere med demens udviser til tider dørsøgende adfærd, hvilket kan give op til flere udfordringer ikke bare for borgeren selv, men også for medarbejdere og pårørende.

Dørsøgende adfærd kan være til fare for beboeren selv, fx hvis de opsøger trafikerede veje eller trapper. Personalet bruger mange ressourcer/bekymringer på at tjekke, at dørsøgende ikke er væk, og det giver travlhed om natten. Herudover bekymrer personalet sig om andre beboere, når de bruger tid på at lede efter en, der er gået. Og endelig er det en stor bekymring for pårørende, der spekulerer meget over risikoen og konsekvenserne.

Personalet ved ofte ikke, hvornår en dørsøgende person blot går sin sædvanlige rute rundt på plejecentret, om de opfører sig atypisk eller er forpinte. Pårørende mangler til tider forståelse for demens, konsekvenser og symptomer.