Partner

Københavns Professionshøjskole

Professionsbacheloruddannelser som:
bioanalytiker, ernæring og sundhed, fysioterapeut, radiograf og sygeplejerske mv.

Kontakt

Lena Westphal

Lektor

Fakta

Kurset afholdes i uge 20-27 2021.

De studerende arbejder i tværprofessionelle teams á 6 studerende. Der er samlet tale om 5 klynger á 36 studerende fordelt i 6 tværprofessionelle teams: I alt 180 studerende.

Output

Den aspirerende sygeplejerske samarbejder med bioanalytikeren – eller radiografen med den pædagogstuderende. Der kræves altså en særlig opfindsomhed af kursisterne, da intet team udelukkende vil bestå af fagfæller. Uanset den specifikke sammensætning, vil hver gruppe ved kursets afslutning præsentere jer for en løsning på jeres udfordring – eventuelt demonstreret med videoer, posters, medbragte artefakter eller simulationer.

Det lange tværprofessionelle KP-forløb

Forløbet
Dette kursus er et tværprofessionelt undervisningsforløb for studerende på de sundhedsfaglige uddannelser ved Københavns Professionshøjskole. Genstandsfeltet for kursisternes arbejde er ”Mennesker med cancer og diabetes”. De studerende på kurset er bl.a. fremtidens sygeplejersker, bioanalytikere og ergoterapeuter.

Kursisterne skal arbejde i tværfaglige teams á 5- 6 personer og producere innovative løsninger på udfordringer i sundhedssektoren. KP søger derfor praksisnære problemstillinger, hvormed forskellige typer studerende samarbejder om samme opgaveløsning – og hvor I som case-stillere får de idérige studerendes blik på udfordringer i jeres sundhedsprofessionelle hverdag.

Forløbet strækker sig fra uge 20-27. Eventuelle fysiske eller virtuelle studenterbesøg vil (efter aftale) også foregå i denne periode.

I ovenstående figur vil jeres case blive anvendt i kategori 2 som er delt op i: 1. forberedelse til skemalagte aktiviteter 2. skemalagt team-arbejde 3. Dialog med praksis og 4. Evaluering af forløb.

Hvad kræver det af jer?
I præsenterer den samlede kursusgruppe for en konkret case: en udfordring som I oplever i praksis. Forudsætningen for at de studerende møder kursets læringsmål er nemlig, at de arbejder innovativt med konkrete cases. I udpeger også en kontaktperson blandt jer. Endeligt ser KP gerne at I indgår i et feedback-panel ved forløbets afslutning

Jeres udbytte
De studerende har ikke én særskilt profil, men samarbejder på tværs af fagligheder indenfor sundhed og omsorg. I kan derfor forvente at få mange forskellige løsningsforslag, til den case i stiller kursisterne. Den aspirerende sygeplejerske samarbejder med bioanalytikeren – eller radiografen med den pædagogstuderende. Der kræves altså en særlig opfindsomhed af kursisterne, da intet team udelukkende vil bestå af fagfæller. Uanset den specifikke sammensætning, vil hver gruppe ved kursets afslutning præsentere jer for en løsning på udfordringen – eventuelt demonstreret med videoer, posters, medbragte artefakter eller simulationer.

Det tværfaglige samarbejde blomstrer med en praksisnær case
I 2018 dannede en case stillet af Steno Diabetes Center rammen for et intensivt tværfagligt samarbejde mellem 100 studerende på KP. Om de studerendes opfindsomhed sagde Paul Bloch, forskningsleder ved centeret:

De studerende udviste stor kreativitet i udviklingen af ideer til, hvordan man kan bringe de enkelte professioners faglighed i spil og samtidig bidrage til en bredere tværfaglig indsats over for de komplekse sociale og sundhedsrelaterede udfordringer i vores samfund”.

Praksisnært case-arbejde giver de studerende en smagsprøve på jeres faglige virkelighed og giver jer innovative perspektiver på de mest betydningsfulde problemstillinger i jeres egen praksis.