Partner

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet

Farmaci (både bachelor og kandidatniveau)

Kontakt

CHIs innovationskonsulenter:

Nina Marie Brocks

Tlf: 2332 6372

Nina Riis

Tlf: 6161 9071

Fakta

Der er tale om en kursusgruppe på 30-60, inklusiv udlandske studerende, fordelt i projektgrupper.

Kurset afvikles mellem April og Juni.

Output

Den enkelte studiegruppes løsningsforslag beskrives og præsenteres på én af flere mulige måder, heriblandt: idékataloger, rapporter, analyser, mundtlige præsentationer.

Contemporary Social Pharmacy

Jeres samarbejdspartnere på dette kursus vil være bachelor- og kandidatstuderende på Farmaci, ved Københavns Universitet.

Kurset angår innovation indenfor det samfundsfarmaceutiske område, dvs. bedst mulig brug af lægemidler. Tidligere temaer på kurset har været: Unge og medicin samt Personlig medicin.

De studerende tager udgangspunkt i en case, stillet af en ekstern case-stiller, og arbejder i grupper innovativt med denne – både mht. udforskning af det præcise problem samt opstilling og pilot-afprøvning af relevante løsninger.

De studerende undervises foruden innovationsprocesser også i retorik, skriftligt og mundtligt for at kunne præsentere deres forløb og forslag til løsning på case på bedst mulig vis.

Der er tale om en kursusgruppe på 30-60, inklusiv udlandske studerende, fordelt i projektgrupper.

Kurset afvikles mellem April og Juni.

Samarbejdets rammer

For at de studerende kan levere de bedst mulige løsningsforslag til jeres konkrete udfordring, ser KU gerne, at de studerende kan foretage feltarbejde (i form af klinikbesøg). Omfanget af dette aftales med jer som case-holder. Desuden ses det gerne at case-holder kan deltage i et feedbackpanel ved kursets afslutning.