Borgerinddragelse og kommunikation

Resume

Hvilke udfordringer i det interprofessionelle samarbejde giver det at dokumentere/arbejde i sundhedsplat-formen, i forhold til medinddragelse af Henning, og hvilke udfordringer kan det give at patienten viser meget lidt interesse i at blive inddraget i forhold til recovery.

Resultat

Innovativ konceptforslag med præsentation af løsning til praksisstedet.

Beskrivelse af casen

Case om Henning, mand 68 år, er indlagt på baggrund af pludselige opståede smerter over lænd. Patienten er afkræftet, har nedsat appetit. Han er tidligere kendt med cancer vesica, som er kurativt stråle-behandlet. I tiden op til indlæggelsen har patienten oplevet tiltagende immobilitet, både grundet lænden, men også smerter i skulderen har virket til, at patienten har haft nedsat aktivitet i forhold til daglige gøremål.

Henning bor alene i egen lejlighed på tredje sal uden elevator. Han har ingen pårørende. Han er storryger og man har ved tidligere behandlingsforløb opfordret ham til at stoppe og tilbudt hjælp til rygestop, men han har afslået tilbuddet, og ryger fortsat.

Henning er meget passiv i forhold til tidligere behandlingstilbud. Har ikke været mødt op til kontrolbesøg i ambulatoriet. Han er interesseret i fakta omkring den nuværende situation, men fra tidligere ved man, at han ikke har været interesseret i de muligheder, der er for hjælp og genoptræning. Har derfor ingen kontakt til primær-sektor nuværende.