Partner

Intensivt Terapiafsnit, Bispebjerg Hospital

Kort om afdelingen

På det somatiske intensiv afsnit på Bispebjerg hospital ligger de sygeste patienter i huset. Det kan være patienter i respirator, patienter hvor deres cirkulation/ hjerte mm. er så ustabilt at der er brug for konstant overvågning. Der er en sygeplejerske på stuen alle døgnets timer.

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder, men de håber på en præsentation af løsning, prototype eller idékatalog

Bispebjerg Hospital, Intensivt afsnit

Kort om afdelingen

Vi er et somatisk intensiv afsnit på Bispebjerg hospital, og her ligger de sygeste patienter i huset. Det kan være patienter i respirator, patienter hvor deres cirkulation/ hjerte mm. er så ustabilt, at der er brug for konstant overvågning. Vores patienter er meget sengeliggende, nogle er “lagt i kunstigt koma” og andre er så afkræftede og dårlige, at de ikke kan noget selv. Der er en sygeplejerske på stuen alle døgnets timer.

Hvad er udfordringen?

Vi mangler ofte tøj til vores patienter, der er praktisk og samtidig klæder patienten anstændigt på og er behageligt – og ikke giver risiko for tryk, når de sidder og ligger.
Vores patienter er tilkoblet mange ledninger og slanger, og det skal der tages højde for, når man iklæder en patient.
Det skal være nemt at tage af og på – liggende såvel som stående.
Det skal kunne rumme ble, kateter-pose (pose til opsamling af urin) poser fra forskellige dræn.
Det skal kunne gives på patienter, der ikke rigtig kan hjælpe til.
Vi er særlig udfordret, når fysioterapeuten træner med de patienter, der er nået så langt, at de kan træne gang/ståfunktion med fysioterapeuten. De patienter må ofte gå rundt i hospitalets undertøj – nogle gange med en badekåbe, på gangen, hvor der både kommer personale og pårørende forbi! Vi har især brug for noget, der kan dække for neden (fra navlen til knæene) så de ikke skal gå med “rumpen bar”.

Hvorfor er det vigtigt at få kigget på?

Det er et problem vi ofte støder på.
For at bevare patientens integritet, se anstændig ud, blufærdighed