Partnere

Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Fakta

Det er en målsætning i RegionH, at patienter og pårørende føles sig “ventet og velkommen”. Starten på et patientforløb er vigtig for helhedsoplevelsen og det kliniske personale har brug for smarte/simple administrative arbejdsgange, så de kan bruge mest mulig tid til det kliniske arbejde.

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag, og formen heraf, aftales med case-holder. Dette kan eksempelvis ske i form af idékatalog eller mundtlige præsentationer.

Ankomst til Hjerteafdelingens sengeafsnit

Denne case er stillet af Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Afdelingen varetager modtagelse, udredning, behandling og pleje af patienter som indlægges akut eller planlagt med hjertesygdom.

Ved indgangspartier findes ikke bemandede receptioner, hvorfor patienter og pårørende kan føles sig usikre på, hvor de skal henvende sig. I perioder med særlige forholdsregler (COVID19 epidemi fx) som skal kommunikeres ved ankomst til afdelingen er der endvidere en udfordring.

Der findes ikke optimale fysiske rammer til at opsætte relevant informationsmateriale ved indgang til afdeling (se ovenstående foto).

Det kliniske personale skal selv printe plakater med informationsmateriale og sætte op bedst muligt. Der kan være brug for lokal tilpasning af ordlyd i materialet.

Hvorfor er det vigtigt at få kigget på?

Det er en målsætning i RegionH, at patienter og pårørende føles sig “ventet og velkommen”.

Starten på et patientforløb er vigtig for helhedsoplevelsen.

Det kliniske personale har brug for smarte/simple administrative arbejdsgange, så de kan bruge mest mulig tid til det kliniske arbejde.

Samarbejdet med jeres kursister
Undervejs i jeres kursusforløb, vil de studerende kunne besøge praksis som feltarbejde, efter aftale med case-holder. Desuden er der mulighed for løbende kontakt mellem jeres kursister og case-holder, under arbejdet med casen. Overlevering af de studerendes løsningforslag, og formen heraf, aftales med case-holder. Dette kan eksempelvis ske i form af idékatalog eller mundtlige præsentationer.