skip to Main Content

Innovation i undervisningen og udfordringer fra praksis har været en succes på Metropol

Post Series: Sundhedsudfordringer i undervisningen
Mennesker-med-kræft-undervisning

De praksisrepræsentanter, undervisere og studerende der har været involveret i innovationsforløbet på det tværprofessionelle modul er rungende enige. Forårets innovationsforløb på ’Tværprofessionelt samarbejde om Mennesker med Kræft’ har stort potentiale og skal udbredes på det tværprofessionelle modul. 

Af Simone Stengaard, faglig koordinator, Professionshøjskolen Metropol

Den positive tilbagemelding omkring innovationsforløbet skinner bl.a. igennem i den skriftlige evaluering af modulet. De studerende har evalueret undervisningen og læringsudbyttet højt. Samtidig har der været høje forventninger fra både medstuderende og undervisere, hvilket har skabt en engageret og innovativ atmosfære. Nanna Hasseriis Juhler der er fysioterapeutstuderende og har deltaget i innovationsforløbet er også positiv:

”Det er fedt at ende op med et færdigt produkt, og at lære noget nyt om innovation. Enormt godt var det særligt at vi fik en konkret udfordring, så vi ikke selv skulle finde en”.

Werner Sperschneider, innovationskonsulent på Professionshøjskolen Metropol er sikker på at evalueringen er også positiv fordi innovation lægger op til empati –det at give noget ekstra, forvente mere af andre og åbne sig og være modtagelig for input.

”Processen kan til tider være meget frustrerende og der kan være gået hårdknude i samarbejdet. Men det fascinerende ved at arbejde med innovation er at der pludselig kan komme en gnist – og så arbejdes der enormt konstruktivt frem mod en fælles løsning”.

Fokus på konkrete udfordringer har givet pote

Til forskel fra de tværprofessionelle forløb uden særlig tilknytning til innovation og Copenhagen Health Innovation, har de seks praksissteder til innovationsforløbet på forhånd udformet en udfordring hver. Udfordringen centrerer rundt om en reel udfordring for hospitalet, og har bl.a. handlet om tværprofessionelle udfordringer ved arbejdet omkring sundhedsplatformen, eller hvordan patienten og pårørende bedst inddrages på tværs.

”De studerende er blevet motiveret af at arbejde med en konkret praksiscase. Deres motivation har smittet af på underviserne som har givet den en ekstra skalle, hvilket har skabt en helt særlig ånd på forløbet,” udtaler Werner Sperschneider.

Karen Buur, Klinisk underviser, Gastroenheden, Herlev/Gentofte hospital og ansvarlig for én gruppe i forløbet stemmer i:

”At udforme udfordringen på forhånd har gjort forløbet mere spændende og rigtig meningsgivende”.

Succesen på forårets innovationsforløb har været med til at skabe grobund for mere inddragelse af innovation på de tværprofessionelle forløb, og for større fokus på planlægning af udfordringer i praksis. I efteråret 2017 vil Copenhagen Health Innovation igen være involveret på det tværprofessionelle modul denne gange på to andre temaer. Connie Kristensen, Klinisk Underviser, Urologisk afdeling, Herlev/Gentofte Hospital afslutter:

”Vi har fået lærerige erfaringer fra forårets forløb og mener helt sikkert at samarbejdet om udfordringerne skal videreudvikles i fremtiden. Det er godt at have så mange forskellige professioner repræsenteret i opgaveløsningen”.

Mere info:

Vil du gerne vide mere om innovationsforløbet på det tværprofessionelle modul, besøg Enhed for Tværprofessionel Uddannelses hjemmeside

Aktiviteten er en del af CHI-VEST projektet Sundhedsudfordringer ind i undervisningen, der er finansieret af:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
den-europaeiske-union
vaekstforum
Den Europæiske Socialfond