skip to Main Content

Sundhedsinnovation i CHI

Sundhedsinnovation handler om at tænke viden, udvikling og teknologiske muligheder sammen med praksis for at skabe bedre velfærd og livskvalitet for patienter og borgere. I CHI gør vi det gennem et fokus på uddannelse.

For at skabe sundhedsinnovation gennem uddannelse kobler CHI sundheds- og omsorgssektorens behov med relevante uddannelser. Når de studerende arbejder med de konkrete behov og udfordringer, tilegner de sig kompetencer i innovation og entreprenørskab, ligesom de får et mere indgående kendskab til den virkelighed, de skal arbejde i som færdiguddannede. Det vil klæde dem på til at kunne agere mere innovativt og være med til at forme fremtidens sundhedsløsninger.

Afhængigt af uddannelsen, niveau og varighed kan de studerende aktivt indgå i forskellige faser af processen, hvor de kan hjælpe med at:

  • identificere behov og udfordringer i sundheds- og omsorgssektoren
  • udvikle idéer til løsninger og tværfaglige innovationsprojekter
  • teste idéer af i tæt samspil med praksis
  • analysere løsningen og skabe beslutningsgrundlag om implementering
  • understøtte implementering

Udover at give nyt perspektiv og brugbar viden til sundheds- og omsorgssektoren, vil de studerendes arbejde med udfordringer kunne bruges som forløber til pilotprojekter, der yderligere kvalificerer innovationen.

Sundhedsinnovation i CHI

Cyklus for sundhedsinnovation.

Den Europæiske Socialfond