skip to Main Content

Mød nuværende og tidligere deltagere her

NEXA Health

NEXA Health deltager i Health Innovators 2019

Ali Al-Alak, Medicin, KU
David Salim, Medicin, KU
Raphael Al-Najaar, Medicin, KU

Idéen
Teamet bruger teknologier som machine learning og kunstig intelligens til at udvikle en service, der kan indsamle relevant information fra patienter omkring symptomer og dermed rådgive til behovet for lægehjælp. Samtidig får lægen adgang til den relevante information og forslag til tentative diagnoser.

SindssygSund

Mental sundhed - deltager i Health Innovators 2019

Emilie Vangsgaard Rosager, Medicin, KU
Katharina Collin Hasselbalch, Medicin, KU

Idéen
Teamet vil udvikle undervisningsmaterialer, der skal forebygge mental sundhed i Folkeskolen.

Healthy Teeth

Zaher Atrach, Odontologi, KU
Hanne Grøndal, Odontologi, KU
Benjamin Hamulic, Odontologi, KU

Idéen
Teamet udvikler en app, der skal forbedre tandsundheden i Danmark ved tidligt at uddanne børn og unge i sund mundhygiejne.

SensIt

SenseIt deltager i Health Innovators 2019

Line Andresen, Bioinformatik og Systembiologi, DTU
Sigurd Schinkel, Management of Innovation, CBS
Zigria Osmani, Computer Science & Engineering, DTU
Philip Butenko, Computer Science & Engineering, DTU

Idéen
Teamet vil udvikle en biosensor, der kan monitorere stofskiftesygdomme.

ZENZE: Effektvalidering af Parkinson-medicin

Health Innovators team Parkinson-måtte

Christian Haahr, Proces og Innovation, DTU
Jesper Hallengreen, Proces og Innovation, DTU
Magdalena Paul, Proces og Innovation, DTU

Idéen
Teamet udvikler en tryksensor-måtte til Parkinson-patienter, som kan måle symptomet “turn” i patientens skridt. Ved at sammenligne skridtmønsteret på daglig basis er det muligt at afgøre om der er en forskel i symptomet og dermed om parkinson-medicinen virker.

iZi-move

IZI-move deltager i Health Innovators 2019

August Valentin Frederik Flindt Bayer, Sygeplejerskeuddannelsen, KP
Andreas Jacobsen Ryder, Sygeplejerskeuddannelsen, KP
Kim Grummesgaard, Sygeplejerskeuddannelsen, KP
Patrick Jensen, Sygeplejerskeuddannelsen, KP

Idéen
Teamet hjælper borgere med mobilitetshandicap til at blive mere selvstændige og uafhængige i hverdagen, hvilket vil højne livskvaliteten hos den enkelte borger.

IZI-Move kombinerer avancerede styringsteknologier, der gør at kørestol kan køre efter virtuelle ruter i et virtuelt kort, som afspejler borgerens hjem. Borgeren vil ved hjælp af stemmestyring eller via app (tilpasset borgerens handicap) kunne manøvrere rundt til ønskede positioner i hjemmet. Idéen kan på sigt også implementeres på bosteder, rehabiliteringscentre, plejecentre og hospitaler.

Foråret 2018

Viobac

Health Innovators team UVC

Kasper Køppen, Medicin, KU
Nina Ørnskov, Sundhed og Informatik, KU
Andrim Halili, Medicin, KU
Mads Ørbæk, Medicin, KU

Idéen
Urinvejsinfektioner er en af de hyppigst forekommende infektioner af alle med 15.000-20.000 årligt diagnosticerede tilfælde af sygehuserhvervet urinvejsinfektioner i Danmark. Op mod 80 % af disse er forbundet med anvendelse af kateter. Ved anvendelse af blærekateter danner bakterier på indersiden og ydersiden af kateterslangen hurtigt en klæbrig substans (biofilm), som gør bakterierne mindre tilgængelige for kroppens naturlige immunforsvar og antibiotika.

Teamet vil forhindre denne bakteriekolonisering ved hjælp af UVC-lys, der dræber 99,99 % af de bakterier, der er årsag til urinvejsinfektion

ProLease

Health Innovators team ProLease

Anastasiia Sukalskaia, Pharmaceutical Science, KU
Zulema Díaz, Business Administration & Bio-Entrepreneurship, CBS
Pierce Ricketts, Finance & Strategic Management, CBS

Idéen
Teamet vil forbedre behandlingsmulighederne af forkølelsessår ved at udvikle en depotformulering af antivirus-lægemidlet aciclovir. Herpes rammer over halvdelen af menneskeheden og to tredjedele af folk i Danmark, men alligevel er behandlingsmulighederne ikke avanceret markant i de seneste årtier. Den nuværende behandling kræver, at patienter påfører en creme 5 gange dagligt i op til 10 dage. Patienter lever ofte ikke op til dette og ender derfor med at springe doser over eller tage dem forkert tidsmæssigt.

Teamet sigter mod at udvikle et produkt, patienterne kun skal påføre en enkelt gang direkte på det angrebne område.

reVsearch

Health Innovators team reVsearch

Filip Gnesin, Medicin, KU
Josiah Coad, Honors Computer Science and Statistics, Texas A&M University, USA
Elisha Coad, High School, Idaho, USA

Idéen
Inden for den medicinske forskning findes en type forskning kaldet et ”systematisk review”. Her indsamler, gennemlæser og sammenligner man mange af de samme typer af studier, da det kan give et mere præcist resultat end et enkelt forsøg. Det systematiske review er en meget tidskrævende proces, da forskeren efter at have foretaget en bred søgning præsenteres for ofte tusindvis af referencer, der alle skal vurderes om de kan indgå i det systematiske review.

Teamets idé strømliner denne proces betydeligt ved at give forskeren en hjemmeside, der gør det langt nemmere og hurtigere at screene artikler, end man kan med de nuværende programmer. Forskeren får et overblik over tusindvis af artikler og det er nemt at navigere og lokalisere relevant information om en reference. Derudover arbejder de på at integrere machine learning algoritmer, der får computeren til at gøre det hårde arbejde ved at prioritere de artikler, der er relevante for det enkelte systematiske review.

Lactanzer

Health Innovators team Lactanzer

Maria Sørensen, Kemiteknik og International Business, DTU og CBS
Zahra Salim Abd Al-Hassan, Medicin og Teknologi, DTU og KU

Idéen
Teamet er ved at udvikle en maskine, der kan automatisere håndteringen af modermælk på relevante hospitalsafsnit, fx neonatal afdelingen. Maskinen vil bestå af individuelle rum som tilknyttes en specifik mor via identifikationskort, hvor mælken dels kan opbevares på frys eller køl og dels kan dispenseres det ønskede behov og opvarme det dispenserede mælk.

Melatech

Health Innovators team Visual melanoma database

Niels Kvorning, Medicin, KU
Lasse Hoffmann, International Business & Politics, CBS

Idéen
Teamet udvikler et feedbacksystem til læger, der fjerner modermærker og skønhedspletter på baggrund af mistanke om modermærkekræft (melanom). Lægerne modtager en visuel feedback, så snart der foreligger et svar på om det fjernede stykke hud indeholdt ondartede celler eller ej. De modtager feedbacken via en læringsplatform, hvor de kan forbedre deres evner til at diagnosticere melanomer.

Samtidigt opsamler feedbacksystemet fuldt anonymiseret data bestående af standardiserede billeder af skønhedspletter og modermærker koblede til en meget præcis diagnose. Denne data vil blive brugt til at udvikle en billedgenkendelses-algoritme, der med høj præcision kan udelukke eller detektere melanomer.

"Det bedste ved Health Innovators var de effektive rammer hvorigennem der blev skabt specifikke og effektive netværk i Region Hovedstaden. I løbet af det relativt korte forløb fik vi via vores mentor fra CHI belyst mulighederne og udfordringerne i Region H bedre og tydeligere end vi havde været i stand til selv under de foregående 8 måneders ihærdige arbejde."

Niels Kvorning

BLOODPRINT

Health Innovators team Bloodprint

Frederik Egerup Andersen, MSc Finance & Strategic Management, CBS
Alexander Junge, post.doc. Bioinformatik, KU
Peter Bruun-Rasmussen, Msc Biomedical Engineering

Idéen
Teamet vil udvikle en løsning, der gør det muligt at få indsigt i kroppens interne forhold. I dag har vi ingen mulighed for at vide, om vores ernæringsmæssige vaner overholder alle vores behov for de essentielle mikronæringsstoffer, eller hvordan vores livsstil påvirker vores hormonelle balancer og inflammation. Vi har ingen værktøj derhjemme for at få denne type indsigt og heller ikke gennem forebyggende blodprøver i sundhedsvæsenet.

BLOODPRINT vil udvikle et lille apparat (eller engangs-hjem-kit) der kan tage blodprøver hjemme, således at brugerne kan analysere sundhedsmæssige biomarkører og mikronæringsstof-status. Det første produkt vil fokusere på elite-sportsudøvere, på grund af deres øgede omsætning af mikronæringsstoffer og større risiko for at få en suboptimal ernæringsstatus. Efterfølgende versioner af produktet vil fokusere på det bredere marked for personer med en generel interesse for deres sundhed og sygdomsforebyggelse.

Fysiocast

Health Innovators team Physiocast

Rasmus Iversen, Fysioterapi, Metropol
Mathias Nielsen, Fysioterapi, Metropol
Nicolas Mathiesen, Fysioterapi, Metropol
Christine Bang, Erhvervsøkonomi, CBS

Idéen
Teamet er i gang med at lave en fysioterapeutisk podcast, der skal forsøge at bringe ny og relevant viden fra forskningsmiljøer og eksperter til fysioterapeuten, der arbejder med patienter. De ønsker at kondensere den store mængde af viden ned til simple råd, som er nemt at implementere i hverdagen.  Dette gælder både råd om diagnostik og behandling for specifikke diagnoser, men også med det formål at holde fysioterapeuter opdateret om nyheder inden for bl.a. forskningsverden. Podcasting er et medie, som gør det nemt at opnå viden på en tidseffektiv måde, da mange fysioterapeuter kan have udfordringer med at holde sig opdateret på den nyeste viden, som oftest kræver meget tid og er ressourcekrævende.

Health Innovators Bootcamp
Health Innovators Bootcamp
Health Innovators Bootcamp
Health Innovators Bootcamp
Health Innovators Bootcamp

Efteråret 2017

CAICU – Kommunikationshjælpemiddel til Intensive Terapiafsnit

CAICU fra Health Innovators

Jacob Overbye Brodal, Design og Innovation, DTU
Arendse Moesgaard Pedersen, Design og Innovation, DTU

Idéen
CAICU er et nyt kommunikationsmiddel, som patienter i respirator kan betjene ved hjælp af hovedstyring. Det består af en applikation til en tablet, der indeholder relevante symboler og sætninger, et kald og en række udvalgte spil, der har til formål at tilbyde hjernetræning.

Læs mere om CAICUs idé og udvikling her.

"Vi har haft rigtig mange tanker om, hvad vi skulle gøre, men at være i et forløb, der er struktureret, har gjort, at vi er blevet holdt i gang og har gjort det rigtigt."

Jacob

"Health Innovators har givet os rigtig meget. Vi har fået arbejdet med nogle områder, som vi måske ikke selv altid lige var så gode til at få taget fat i."

Arendse

"Det har bare været de helt rigtige kontakter, vi har fået. Som vi måske ikke havde fået, hvis vi bare havde gjort det ude på DTU."

Jacob

Prozense – Intelligent maske der lindrer angst

Nikolaj Bech Andersen, Proces og Innovation, DTU
Hans Kristian Krogshede, Proces og Innovation, DTU

Idéen
Prozense er en intelligent maske med en tilhørende mobil applikation. Masken anvender fem centrale aspekter, der sigter på at lindre angst i de tidligere faser. Det er vores håb, at produktet vil hjælpe dem, der er mere tilbageholdende med at gå til terapeut og dermed potentielt hjælpe millioner af mennesker, der lider af angst.

Læs mere om Prozenses idé og udvikling her.

"De forskellige workshops har startet os godt op. Nogle ting vidste vi fra DTU, men andre ting havde vi ikke lige tænkt over, så de er kommet med noget ny sparring, netop fordi vi ikke er vant til at bevæge os inden for produktudvikling i sundhedsverdenen."

Hans Kristian

"Vi har fået rigtig meget ud af forløbet. Vi har haft megen sparring med folk inden for faget og med kendskab til den her health tech verden. Så vi har fået hurtig feedback på det i en tidlig fase."

Hans Kristian

"Vi har haft en hel del møder med vores rådgiver, som har sat os i forbindelse med en masse fede mennesker. Det har været fedt, fordi det har givet nogle indspark, som har bragt os videre. Netværk betyder virkelig meget."

Nikolaj

Tiberius Diagnostics – Hjemmetest til klamydia

Tiberius Diagnostics fra Health Innovators

Jakob Holst, Maskiningeniør, DTU
Jonathan Andersen, Bioteknolog (KU)

Idéen
I USA, England og Skandinavien er der op til 200.000 unge kvinder, der hvert år får voldsomme følgesygdomme af ubehandlet klamydia. Hos Tiberius Diagnostics udvikler vi en klamydiatest, der let kan tages hjemme, med visionen om at testen skal bruges til årlige nationale screeninger af unge kvinder for at forhindre udviklingen af følgesygdomme og bremse spredningen af klamydia.

Læs mere om Tiberius Diagnostics idé og udvikling her.

IRIS – Psykologistuderende i psykiatrien

IRIS fra Health Innovators

Amalie Sindberg, Psykologi, KU
Benedikte Finken, Psykologi, KU

Idéen
Med inspiration fra Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) udformes en forening med tilhørende vagtbureau for psykologistuderende til bemanding af vagter i psykiatrien. IRIS gør det nemt for psykiatrien at anvende kvalificerede psykologistuderende til at løfte opgaver på de psykiatriske afdelinger.

Læs mere om IRIS’ idé og udvikling her.

"Rådgivning og netværk har vi fået meget ud af. Vi har haft mulighed for at få kontakt til nogle mennesker igennem Health Innovators, og det har gjort det meget nemmere at få aftaler i hus. Det har været guld værd!"

Amalie

"Det har været en rejse igennem, hvad man skal være opmærksom på, hvis man innoverer inden for sundhedssektoren. Fx har vi fået et indblik i aktørerne i sundhedssektoren – det var helt vildt spændende."

Benedikte

"Vi har fået et roadmap til, hvordan vi kan udvikle IRIS. Og vi er blevet holdt i hånden ift. at starte den her virksomhed op. Vi er ret sikre på, at vi ikke havde været så langt nu, som vi er, hvis ikke vi havde været med i Health Innovators."

Amalie

Foråret 2017

Tech4Health – App til at optimere medicinske aborter

Tech4Health

Marianne, Sundhed & Informatik, KU
Amani, Medicin, KU
Hadi, Bioteknologi, DTU
Anmoldeep, Sundhed & Informatik, KU

Idéen
Tech4Health  har brugt Health Innovators til at videreudvikle deres idé, der har til formål at vurdere og reducere en kvindes risiko for komplikationer efter en medicinsk abort. På baggrund forskning i medicinske aborter har teamet lavet en app, der estimerer risikoen for, at der vil ske komplikation ved den medicinske abort, ligesom den kan råde lægen til at en kvinde holdes til observation, hvis der fx kan være øget risiko for blødning.

Læs hele historien om Tech4Healths udvikling i Health Innovators.

MEDrone – Dronetransport af vævsprøver

Medrone

Thor, Maskiningeniøruddannelsen, DTU
Frederik, Engineering Management, DTU
Niels, Kemisk og Biokemisk teknologi, DTU

Idéen
MEDrone startede ud med en idé om at lave en hjertestarterdrone. Men ret hurtigt i forløbet viste det sig, at business-casen i projektet ikke var så profitabel. Igennem Health Innovators kom de i stedet i kontakt med Herlev og Gentofte Hospital. Hospitalet havde et problem med transport af vævsprøver, som kunne afhjælpes af droner. Gruppen gentænkte derfor deres idé og skiftede fokus.

Læs hele historien om MEDrones udvikling i Health Innovators.

DiagNovus – Håndkøbstest for klamydia

DiagNovus

Jannik, Biologi-Bioteknologi, KU
Philip, Biologi-Bioteknologi, KU
Emil, Biologi-Bioteknologi, KU

Idéen
DiagNovus havde oprindeligt tænkt, at testen skulle fungere ligesom en graviditetstest, men det var ikke muligt. Der er nemlig ikke nok cellemateriale til stede i kroppen til at detektere sygdommen ud fra en relativt lille mængde urin på en testpind. Derfor måtte teamet skifte teknologiløsning undervejs i forløbet. DiagNovus har nu udviklet en ny metode, som vi selvfølgelig ikke kan afsløre, men som har potentiale til at kunne detektere selv en lille mængde klamydia i urinen

Læs hele historien om DiagNovus’ udvikling i Health Innovators.

Acumulus: Diagnostisk redskab til praktiserende læger

Acumulus fra Health Innovators

Troels, Medicin, KU
Kasper, International Business & Politics, CBS
Jakob, Medicin og Teknologi, DTU/KU
Mark, Medicin, KU
Johan, Medicin, KU

Idéen
Acumulus startede ud med en løsning, der på baggrund af data om symptomer, tests og behandling skulle vurdere, hvornår det er relevant at bruge antibiotika til behandling og dermed på sigt nedbringe antibiotikaresistens. Men der var ikke solide data at bygge på, så den nye idé blev at lave et diagnostisk redskab til de praktiserende læger, som kan systematisere data om symptomer og behandling.

Læs hele historien om Acumulus’ udvikling i Health Innovators.

region-hovedstaden
greater-copenhagen
vaekstforum
den-europaeiske-union