skip to Main Content

Gode råd til at bruge samskabelse som udviklingsværktøj

CHI Morgen om co-creation - oplægsholderne diskuterer med publikum

Samskabelse er på alles læber. Og med god grund, mener de to eksperter, som holdt oplæg om emnet til CHI Morgen 6. februar. Samskabelse kan nemlig noget særligt, når det handler om at håndtere komplekse udfordringer.

Til den seneste CHI Morgen havde vi besøg af to inspirerende praktikere inden for samskabelse. Det var Bethina Louise Røge, co-creation specialist hos Rigspolitiet, og Buster Nielsen, konsulent i Nielsen RDI og tidligere konsulent i Københavns Kommunes Innovationshus. Hvis du ikke var med, får du her deres vigtigste pointer:

Etabler et bredt samarbejde om fælles udfordring

Bethina Louise Røge lægger vægt på, at man i Politiet bruger co-creation til at adressere komplekse udfordringer på en bedre måde ud fra et mere helhedsorienteret perspektiv. Det betyder, at det er en proces, der inddrager alle relevante aktører omkring en udfordring.

Aktørerne er forankrede i udfordringens lokalmiljø og er med til at definere den samlende udfordring som man vil arbejde videre med på tværs. De bliver dermed særligt motiverede for at være med til at løse udfordringen.

Skab værdi og vis værdien

Med udgangspunkt i den fælles samlende udfordring organiseres de involverede parter i forskellige udviklingsgrupper, der skaber løsninger på et defineret fokusområde. Det er en struktureret proces, hvor Politiet skaber rammen, men hvor ingen sidder for bordenden. Det handler nemlig om værdi forklarer Bethina Louise Røge:

”Dem vi samarbejder med skal kunne se værdien i det og få noget ud af det. Det er noget, vi løbende tager stilling til og justerer efter behov.”

Derfor er det en flydende proces, hvor aktører forlader projektet, når de ikke længere har interesse i at være med eller har fået det ud af det, som de ønskede.

Hun understreger i særlig grad, at det er vigtigt at vise værdien af samskabelse både internt og eksternt og især også holde øje med de afledte effekter af samarbejdet, der spredes som ringe i vandet.

Skab empati for brugeren

Buster Nielsen, der har arbejdet med samskabelse i blandt andet Københavns Kommune, har en lignende tilgang. For ham handler det meget om at skabe empati. Det vil sige at afdække brugerne og forstå dem og deres behov. Ved at skabe en forståelse på tværs af de involverede, kan man identificere de fælles behov.

Derfor bruger han relativt lang tid af processen på selve behovsafdækningen, hvilket sker gennem brugerinvolvering på forskellig vis for at afdække både kendte og ikke-erkendte behov. Han understreger, at det er relativt dyrt at involvere andre mennesker, så derfor handler det om at skabe værdi, når man gør det.

Test tidligt og få bedre implementering

Igennem cases viste Buster, hvordan han involverer brugerne i først den indledende afdækkende fase, dernæst til at kvalificere viden og udvikle løsninger sammen gennem workshops, og til sidst til test af prototypen. Igennem sit arbejde har Buster Nielsen i særlig grad set værdien af at teste løsningerne. Test tidligt, insisterer han. Det giver bedre implementering. Tidlig test ved hjælp af fx prototyper giver brugerne mulighed for at kvalificere løsningen igen og sikre at den rent faktisk løser den oprindelige udfordring.

Politiets co-creation proces

I forbindelse med at Politiet har brugt co-creation som et værktøj, har de identificeret 7 faser som arbejdet falder i:

  1. Opstart. Her sikres, at co-creation metoden er relevant for udfordringen. Der etableres en tværfaglig arbejdsgruppe og co-creation aktiviteterne planlægges.
  2. Kortlægning. Kortlægningen er central for at få dannet et solidt, helhedsorienteret fundament for initiativet. Den åbner op for det størst mulige potentiale i det videre udviklingsarbejde.
  3. Analysemodul. Analysemodulet fokuserer og indsnævrer initiativet, når man synliggør og systematiserer datamaterialet. Man identificerer de relevante eksterne aktører for initiativet via en grundig co-creation analyse.
  4. Aktørinvolvering. Her skabes overblik over de udvalgte aktører, hvorefter de involveres i initiativet via velforberedte aktørmøder.
  5. Etablering. Her etableres den overordnede platform og de individuelle udviklingsplatforme. I etableringen får man realiseret det store potentiale for initiativet, som man har belyst via de foregående faser.
  6. Samskabende udviklingsarbejde. Her begynder det samskabende arbejde på de enkelte udviklingsplatforme. Co-creation initiativet ”skifter gear”. Nogle udviklingsplatforme vil hurtigt være i stand til at samskabe løsninger, hvor andre udviklingsplatforme kan samskabe om længerevarende løsninger.
  7. Afslutning. Denne fase indeholder ligeledes et Realitetstjek, som er en anvendelses- og procesorienteret evaluering. Realitetstjek benyttes løbende i Fase 6 og 7.

Se mere om Politiets arbejde med samskabelse her.

CHI Morgen er finansieret af Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
Den Europæiske Socialfond