skip to Main Content

Ny organisering fortsætter CHIs arbejde fra 2020

Fra 2020 vil Copenhagen Health Innovation fortsætte arbejdet med at skabe sundhedsinnovation via uddannelse gennem en ny organisering, der sikrer at samarbejdet forankres lokalt hos partnerne i CHI.

Da Copenhagen Health Innovation i 2016 blev etableret, var det for en fire-årig periode, hvor partnerskabet skulle teste forskellige aktiviteter af og samle erfaringerne fra samarbejdet på tværs af uddannelse og sundhed. Med det snarlige udløb af denne fire-årige periode har CHIs styregruppe derfor drøftet, hvordan CHI videreføres fra januar 2020.

CHIs styregruppe har i maj 2019 besluttet, at samarbejdet i CHI videreføres fra 2020.

Konkret indebærer det, at CHI partnerskabet vil:

CHI i 2019

Ændringerne får ikke betydning for samarbejdet i 2019. Dermed vil aktiviteter som Health Innovators, sundhedsudfordringer i undervisningen og modeludvikling baseret på resultater og erfaringer fortsat køre.

CHI vil igen i år afholde en konference i november. Denne gang i samarbejde med Region H og med fokus på uddannelse og fremtidens sundhedssektor.

Partnerskabet bygger videre på erfaringerne i 2020

Der er hos CHIs styregruppe stor glæde over de mange vigtige resultater, som partnerne via innovationskonsulenter og sekretariatet har skabt sammen: afprøvet nye uddannelsesforløb med sundhedsudfordringer, udviklet inkubatorforløb der samler studerende på tværs af fag, skabt erfaringsudveksling via netværk og værktøjsplatformen COBOX etc.

CHI partnerkredsen vil bygge videre på dette fundament i 2020, for på den måde at forankre og udbrede de gode erfaringer i egne organisationer.

Hvad sker der nu?

Inden sommerferien vil styregruppen etablere rammen for det fortsatte samarbejde i partnerskabet og dermed præcisere, hvordan CHI vil blive organiseret fra årsskiftet og hvilke aktiviteter, der vil blive videreført.

Den Europæiske Socialfond