skip to Main Content

Fokuser på aldring og opdag demens tidligere, foreslår studerende

Post Series: Sundhedsudfordringer i undervisningen
IHC studerende fremlægger løsning for Københavns Kommune

Studerende fra Msc. Innovation in Health Care har set nærmere på, hvordan Københavns Kommune bedre kan få identificeret borgere med tidlig demens. Deres løsning tilbyder et nyt syn på demens, som kan inspirere kommunens tilgang fremover.

I Københavns Kommune har man en udfordring med, at borgere med demens ikke diagnosticeres eller diagnosticeres for sent. Der er omkring 5.000 borgere i kommunen med demens, men kun 2.400 af dem er udredt.

”Demens er tabubelagt og derfor ser vi blandt andet, at der ikke handles eller handles for sent på borgernes demenssymptomer. Det er et problem, fordi jo tidligere demens opdages, jo mere er der mulighed for at forhale symptomerne, så borgeren kan få et bedre liv og blive i eget hjem i længere tid. Der er derfor et behov for at øge viden og aftabuisere demens,” siger Berit Soon Olsen, der er konsulent på demensområdet i Københavns Kommune.

Demens forveksles med aldring

Den udfordring har en gruppe multinationale studerende med forskellige faglige baggrunde fra master-uddannelsen Innovation in Health Care på CBS fået mulighed for at kaste sig over. Hele foråret har gruppen arbejdet intenst på at udvikle en innovativ løsning på udfordringen. De har netop fremlagt deres projekt og ideer for kommunens demens-ansvarlige. Her har de identificeret to primære problemer for den tidlige indsats.

”Den primære årsag til, at demens ikke identificeres i et tidligt stadie er at det forveksles med generel aldring,” fortalte Michelle, der sammen med Mirko stod for præsentationen. Derudover kan ordet i sig selv være skræmmende for en borger. De tidlige symptomer på demens kan være de samme, man ser i forbindelse med andre aldersrelaterede sygdomme. Derfor anbefaler IHC-gruppen, at kommunen i stedet skifter kommunikativt fokus fra demens over på aldring –  på hvad der er en del af naturlig aldring og hvad der ikke er – for på den måde at overkomme frygtbarrieren for demens.

Bedre videndeling på tværs af personalegrupper

Det andet store problem de identificerede er, at det ofte er personalegrupper helt ude ved borgerne, som rengøring og SOSU-assistenter, der har muligheden for at bemærke om en ældre borger udviser tegn på tidlig demens. Men de er ikke fagligt klædt på til at kunne vurdere det, og de har heller ikke den store mulighed for at kunne dele denne viden.

På den baggrund foreslår de studerende at etablere en IT-løsning, som kan sikre transparens og videndeling på tværs af alle de forskellige faggrupper og personale der arbejder med den enkelte borger.

Kommunen kan bruge det brede perspektiv på demens

Gruppens arbejde med udfordringen har givet Københavns Kommune lidt at tænke over.

”I er kommet rigtig langt i jeres arbejde og jeg er glad for jeres forslag om at fokusere på tegn på normal og ikke normal aldring og ikke direkte på demens. Så bliver det måske lettere at tale om. Det er rigtig spændende, at I på den måde har taget et bredere perspektiv på det område, vi arbejder med hver dag. Det er noget, jeg kan tage med og bruge i mit arbejde,” sagde Berit Soon Olsen til gruppen efter deres præsentation.

 

Fakta: Msc. Innovation in Health Care

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde imellem CBS og Københavns Universitet. Gennem innovationsprojektet på 2. semester arbejder tværfaglige grupper af studerende med at finde løsninger på konkrete udfordringer fra virksomheder, Region Hovedstadens hospitaler og Københavns Kommune. Se mere om IHC her.

Aktiviteten er en del af CHI-VEST, der er finansieret af:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
den-europaeiske-union
vaekstforum
Den Europæiske Socialfond