skip to Main Content

Første hold undervisere klar til at undervise i sundhedsinnovation

Undervisere

Otte undervisere fra Metropol og Københavns Universitet har netop deltaget i kursusforløbet om at inkorporere sundhedsudfordringer i undervisningen og gør nu klar til at sætte den nye viden i spil deres undervisning.

Det er tredje og sidste kursusdag og diskussionen imellem deltagerne går lystigt. De sidste to dage har de hørt præsentationer og deltaget i workshops om at inkorporere innovation og entreprenørskab i deres egen undervisning. Al den nye viden bringer de i spil, mens de diskuterer, hvordan de selv skal sættes i spil som undervisere i denne nye kontekst.

Studerende får udfordring fra praksis

Underviserne fra Metropol skal alle undervise på det tværprofessionelle forløb Mennesker med kræft. Her skal 35 af de 140 studerende have en anderledes undervisning med fokus på innovation. De studerende får en udfordring fra praksis omkring temaet Mennesker med kræft og skal i løbet af ti uger tilbringe 5 dage ude på et praksissted og løbende arbejde med udfordringen.

Fra ekspert til FaciliMaster

Underviserne er derfor fokuserede på, at de får en mere faciliterende rolle og ikke skal vide det hele, men derimod skal kunne støtte de studerende og hjælpe dem på vej i deres innovationsproces.

”Jeg kan ikke lide ordet facilitator. Det lyder som om der ikke er nogen rammer. Men der skal heller ikke være for stramme rammer – der skal være plads til innovation ved at arbejde med løsninger,” siger en af deltagerne. Efter lidt diskussion ender valget på, at de skal fungere som FaciliMaster – en blanding af facilitator og gamemaster – der indikerer en forberedt facilitering med visse rammer, og hvor der er plads til lidt leg med de vilde ideer.

Oplæg fra alle vidensinstitutioner

Underviserne har gennem de tre dage fået oplæg fra meget forskellige eksperter, der har bragt hver deres faglige ekspertise på innovation og entreprenørskab. I ægte CHI-ånd har eksperterne derfor været hentet ind fra både KU, CBS, DTU og Metropol for at inspirere underviserne om de nye metoder der trækkes på i forløbet. Og det har virket. Underviserne er glade for at have fået indblik i andre perspektiver. ”Det var fx nyt for mig at koble ideer til værdiskabelse. Men spændende at tage afsæt i virkeligheden og så tænke værdiskabelse ind i det,” siger en af deltagerne. De andre nikker og tilføjer, at blandingen af Metropol og KU undervisere har givet værdifulde input og perspektiv udefra.

Stor usikkerhed afløst af praktisk indblik

Werner Sperschneider, der er innovationskonsulent på Metropol og en integreret del af CHI, har stået for kurset. Han bemærker, at underviserne på førstedagen udviste stor usikkerhed over for, hvordan de skulle håndtere at inkorporere innovation i undervisningen. Men efterhånden er de blevet mere tilpasse i den virkelighed. En af deltagerne supplerer: ”Kurset har givet os indblik i, hvordan vi kan gøre det helt praktisk og konkret. Og at det måske ikke er en gennemgribende forandring, men derimod at nogle af de ting, vi allerede gør, kan tvistes lidt,” siger hun.

Metropols undervisere bringer innovation i form af en udfordring fra praksis ind i undervisningen på forløbet Mennesker med kræft, der starter op i februar og slutter i april.

Kursusforløbet er en del af CHI-VEST, der er finansieret af:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
den-europaeiske-union
vaekstforum
Den Europæiske Socialfond