skip to Main Content

I dybden med Health Innovators

Health Innovators procesmodel

Det er et intensivt forløb de studerende indlader sig på, når de bliver optaget i Health Innovators. I løbet af 10 uger skal de deltage i fælles workshops hver anden uge, have løbende sparring med deres rådgiver(e) og sideløbende arbejde med deres idé til sundhedsinnovation, alt imens de læser på fuld tid.

Oplæg og workshops

Health Innovators forløbet er udviklet, så de udvalgte teams gennemgår en struktureret og konstant udvikling af deres idé. Efter en indledende kvalificering af idéen modtager de studerende forskellige oplæg fra relevante fageksperter og deltager i workshops, der hjælper med at sætte den nye viden i spil i forhold til den enkelte konkrete idé.

Eksperter fra CBS giver overblik over forretningsmodeller og rettigheder, DTU står for prototyping, mens Metropols eksperter giver et solidt indblik i aktører i sundhedssektoren og Region Hovedstaden sikrer, at de studerende får indsigt i, hvordan implementering skal tænkes ind i løsningen helt fra starten.

Efterhånden som teamet får viden og inspiration vil der være behov for at genbesøge idéen og yderligere kvalificere den med eksperthjælp fra KU. Dette bliver også faciliteret gennem forløbet.

Rådgivning og kontakter

Den bærende del af forløbet er den rådgivning, som de enkelte teams får fra eksperter inden for sundhedssektoren, forskning og innovation. Det er selve idéen til en løsning og teamets behov, der afgør hvem der rådgiver og i nogle tilfælde vil flere rådgivere være til rådighed for et team.

Rådgiverne kan både hjælpe med at kvalitetssikre og udvikle idéen, men i mindst lige så høj grad er det deres store netværk inden for området, som vil blive bragt i spil. Dette er noget tidligere teams i særlig grad har fremhævet, da det har gjort det betydeligt nemmere at få møder i stand med potentielle samarbejdspartnere eller testmiljøer.

Inspiration og netværk

Også imellem grupperne sker der samarbejde og inspiration. Det er meget forskelligt, hvor langt de individuelle teams er med deres idéer og de er ofte inden for meget forskellige områder. Derfor er der god mulighed for sparring på tværs og for at få inspiration fra de andres rejse.

Pitch foran panel

Health Innovators afsluttes med en pitch-session foran brancheeksperter, der giver gode råd med til den videre udvikling.

Se mere om programmet her.

Prozense fra Health Innovators

Aktiviteten er en del af CHI-VEST, der er finansieret af:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
den-europaeiske-union
vaekstforum
Den Europæiske Socialfond