Kommunikation til medarbejdere

Under Covid-19 kom der næsten dagligt udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen omkring regler / retningslinjer som skulle følges. Ændringerne var nogen gange en 180 graders vending i forhold til de gældende regler / retningslinjer.

COVID-19: Behandling, rettigheder og omsorg på det psykiatriske område

Under corona-krisen er der opstået flere udfordringer i forbindelse med behandlingen af borgere og patienter i psykiatrien:
Det har været vanskeligt at følge retningslinjerne ang. udgang for indlagte borgere på psykiatriske afsnit, både fordi deres mentale velvære har været afhængigt af mulighed for udgang.

Når der opstår risiko for smitte med COVID-19 på arbejdspladsen

Denne case omhandler COVID-19 og forholdet til reglerne om arbejdsskader, herunder reglerne for, hvorvidt en virus kan anerkendes som en arbejdsskade.

Intensivt Terapiafsnit på Bispebjerg: Ændrede arbejdsgange under og efter en pandemi

Hvordan sikrer man, at de gode vaner, der blev grundlagt under pandemien, fortsætter? Hvad har virket godt under COVID-19? Og hvad der bør forandres som resultat af de erfaringer, afdelingen har gjort sig?

Vagtplanlægning

Når der skal dækkes vagter på fødegangen på Hvidovre Hospital, bliver der i øjeblikket brugt facebook grupper og google sheets. Det er indtil videre den bedste løsning, da vagterne skal dækkes, og der ikke findes et bedre alternativ.

SP-undervisning uden SP

På grund af Sundhedsplatformens rigide juridiske rammer, er det ikke muligt at undervise sundhedsfaglige studerende i korrekt brug af dokumentationsprogrammet inden de starter i klinisk uddannelse, og undervisningen tager derfor unødig mange ressourcer i klinikken.

Hjælpemidler til løft i hjemmeplejen

Det er en udfordring i hjemmeplejen at de nuværende hjælpemidler, der bruges til løft af ben, ikke er gode nok. Problematikkerne ved hjælpemidlerne er, at de er for høje, hvilket gør dem besværlige at anvende ved løft, der er under 40 cm.