Kurser

Her finder du de kurser, der søger projektcases at arbejde med i det kommende semester. Ved hver kursusbeskrivelse kan du læse, hvad de studerende skal lære på kurset og hvad det kræver som projektcasegiver at stille med en case til kurset – og ikke mindst hvilken viden og værdi I som afdeling kan få ud af samarbejdet med de studerende.

KEA: Produktudvikling og Teknisk Integration

De studerende har alle en AK grad (erhvervsakademiuddannelse-kvalifikationsramme 5) og indgår i en tværfaglig, teknisk og industrirettet Bachelor top op (kvalifikationsramme 6) med fokus på at skabe resultater i form af proof of product.

Innovation og klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

Kurset 'Innovation og klinisk lederskab af patient- og borgerforløb' er tilrettelagt som et samlet forløb på fem uger i slutningen af 4. semesters teoretiske del. Forløbet er underordnet til og styret af semestrets tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb.

Strategic Design and Project Management

Groups develop a strategic plan and/or process outline, using the theory package provided. Feedback and formative evaluation will be given as part of panel sessions with external participants throughout the project process.

Contemporary Social Pharmacy på Københavns Universitet

Kurset angår innovation indenfor det samfundsfarmaceutiske område, dvs. bedst mulig brug af lægemidler. Tidligere temaer på kurset har været: Unge og medicin samt Personlig medicin.

Retorikfaglig innovation og rådgivning på Københavns Universitet

Et flertal af de studerende på disse hold har Retorik som grundfag og er dermed trænede i både kritisk analyse og praktisk arbejde med mundtlig og skriftlig kommunikation, argumentation i bred forstand, debatkultur og medborgerskab

Human-Centred Health Technology Design

Dette Kursus er et fordybelsesprojekt for studerende på bacheloruddannelserne Medicin og Teknologi og Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering på DTU. Studiegrupperne udfærdiger arbejdsplaner, tidsplaner og samarbejdskontrakter og udfører et stykke praktisk ingeniørarbejde relateret til jeres udfordring.

DTU Innovationsteam i foråret 2023

For 5. år i træk inviterer DTU hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden til at samarbejde om innovation.

Organizational Change – IT Universitet i København

Kurset Organisational Change foregår på engelsk og ruster de deltagende kandidatstuderende til bedre at forstå og udvikle løsninger på organisatoriske udfordringer indenfor IT og digitalisering. Har du og din afdeling en konkret udfordring mht. organisatorisk forandring, kan jeres problemstilling blive centrum for kursisternes arbejde.

Konceptudvikling og innovation på kandidatuddannelsen i Kommunikation og IT

Dette kursus ved Institut for Kommunikation i Københavns Universitet er for kandidatstuderende på uddannelsen Kommunikation og IT. De studerende skal kombinere deres viden om empiriske undersøgelsesmetoder, designmetoder, organisationsanalyse, innovationsprocesser og værdiskabelse i udviklingen af en løsning på jeres udfordring. Løsningen kan både have form af et konkret artefakt (app, webinterface, robot mm) en konceptuel løsning (omorganisering af arbejdsgange, strategiske alliancer mm) eller en kombination af disse.

Design og anvendelse af prototyper: Samarbejde med Bæredygtig Design studerende

Projektforløbet er knyttet til et sideløbende kursus ’co-design og brugerinddragelse’, ’digital signalbehandling’ samt ’programmering’, hvilket ligger op til at de studerende kan udvikle innovative digitale løsninger, og teste mock-ups indeholdende elektronik.

Samarbejde med designstuderende i efteråret 2023: Designmetoder og samarbejde

Er der noget i jeres praksis, som du og dine kolleger kunne bruge et nyt, iderigt perspektiv på? En udfordring eller problemstilling, som I godt ved trænger til nytænkning, men som I mangler overskud og tid til at tage jer af? Så kan I nu få kvalificeret, værdifuld og inspirerende hjælp fra fremtidens arbejdsstyrke – nærmere bestemt fra 3. semester designstuderende fra Det Kongelige Akademi, som i efterårssemestret 2021 skal arbejde med problemstillinger fra sundhedssektoren.

IT Universitetet i København: The Digital State in Practice

Dette kursus ved IT Universitet i København er for studerende uddannelsen på  Digital Innovation Management. De studerende tilegner sig redskaber til at forstå hvordan digitalisering transformerer offentlige og private sektorer - og til at skabe innovative løsninger inden for denne ramme. Gennem kursisterne kan du, som sundhedsprofessionel, få nye øjne på udfordringer i din arbejdsgang der vedrører digitalisering. 

Tværprofessionelt kursusforløb – Velfærdsteknologi på Københavns Professionshøjskole

Dette Kursus hører til undertemaet velfærdsteknologi, som er en del af det nye lange tværprofessionelle forløb på Københavns Professionshøjskole. Case-stiller hjælper I med at udarbejde en aktuel praksisudfordring, der søger en tværprofessionel løsning. En praksisnær case får de studerendes innovative kompetencer til at blomstre. KP håber at I vil være med til at forme fremtidens velfærdsprofessionelle i et praksisnært og tværprofessionelt uddannelsesforløb.

Det lange tværprofessionelle KP-forløb

Dette kursus er et tværprofessionelt undervisningsforløb for studerende på de sundhedsfaglige uddannelser ved Københavns Professionshøjskole. Genstandsfeltet for kursisternes arbejde er ”Mennesker med cancer og diabetes”. De studerende på kurset er bl.a. fremtidens sygeplejersker, bioanalytikere og ergoterapeuter.

Projekt i human-centred computing (HCC)

Dette bachelor-kursus er en del af uddannelsen Kommunikation og IT, som er en samarbejdsuddannelse mellem det humanistiske og natur- og biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet.

Innovation i praksis – giv dine ideer vinger

Som casegiver får du her løsninger fra sundhedsfaglige studerende, der arbejder i tværfaglige teams med udvikling af praksisnære, innovative produkter, processer og services.
Samskabelse

Innovation og sygepleje

Dette er et valgfrit kursus for sygeplejestuderende på Diakonissestiftelsen.
I dette valgfri element arbejdes der med innovation som begreb med fokus på klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb