skip to Main Content

CHI støtter Regeringens nye målsætninger for de videregående uddannelser om at uddanne til arbejdsmarkedets kompetencebehov

Anette Birck om nye målsætninger

Studerende skal rustes til fremtidens arbejdsmarked ved at sikre en tæt kobling mellem teori og praksis, understreger Regeringens nye målsætninger for de videregående uddannelser. Dette er netop den tilgang, CHI-samarbejdet mellem sundhedssektoren og Hovedstadens uddannelsesinstitutioner benytter, ved at give studerende mulighed for at arbejde med konkrete sundhedsudfordringer i deres undervisning.

Når studerende fra CBS, DTU, KU eller Københavns Professionshøjskole får mulighed for at arbejde sammen med klinikere eller konsulenter i sundhedssektoren om at identificere udfordringer eller finde løsninger på dem, giver det dem et unikt indblik i den virkelighed, de skal arbejde i som færdiguddannede. På samme tid udvikler de deres innovative og entreprenante mindset, så de bliver klar til at udvikle morgendagens sundhedsløsninger og ikke mindst er forberedt til et arbejdsmarked og en sundhedssektor under konstant forandring.

Derfor er Copenhagen Health Innovations direktør Anette Birck glad for at se, at Regeringen nu sætter større fokus på netop denne del i udviklingen af de videregående uddannelser. Hun er helt enig i, at stærk faglighed i fremtiden skal suppleres af kompetencer som kritisk tænkning, tværfaglig forståelse og kreativitet:

”Vi ser tydeligt, at det giver stor værdi for både de studerende og for sundhedssektoren at samarbejde under uddannelsen. Det giver en langt bedre og tværfaglig forståelse af den komplekse virkelighed, som de studerende skal være med til at udvikle og agere under i fremtiden. CHIs tilgang er at koble konkrete sundhedsudfordringer med specifikke kurser på uddannelsesinstitutionerne, så udfordringen løses i konteksten af den pågældende faglighed. Det giver netop de studerende en konkret erfaring med og bevidsthed om, hvordan de kan bruge deres faglighed i samspil med andre og det er vigtigt,” siger Anette Birck.

Regeringens målsætninger for de videregående uddannelser er:

  1. Høj faglighed og stort læringsudbytte, der fremmer ånd, viden og kritisk sans.
  2. Tæt sammenhæng mellem de videregående uddannelser og samfundets kompetencebehov nu og i fremtiden.
  3. En veluddannet befolkning med mange år på arbejdsmarkedet.

Læs alt om målsætningerne her.

Netop denne kobling mellem teoretiske læring og den praktiske anvendelse af uddannelsen er noget som målsætningerne understreger vigtigheden af. Det skal ruste de studerende til aktivt at bringe deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet og i udviklingen af nye virksomheder. En god kobling mellem teori og praksis kan ske på forskellige måder i de enkelte uddannelser, men centralt er, at de studerende gennem arbejdet med praksis føler sig motiveret og selv vurderer, at de bliver mere klar til at møde arbejdsmarkedets og samfundets behov.

”Baseret på vores erfaringer i CHI er samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og sundhedssektoren en stor gevinst for de studerende, som engagerer sig mere og føler sig mere klar til fremtidens arbejdsmarked. Samtidig er det også en gevinst for underviserne og for de sundhedsprofessionelle, der har udfordringerne tæt inde på livet i deres dagligdag,” siger Anette Birck og supplerer:

”Med de nye målsætninger for de videregående uddannelser glæder vi os til sammen at arbejde for, at endnu flere studerende stifter bekendtskab med samfundsrelevante udfordringer og derigennem i fællesskab udvikler og tilpasser de kompetencer, der er behov for i fremtidens sundhedssektor.”

Arbejdet med sundhedsudfordringer i undervisningen er en aktivitet i CHI-VEST, der er finansieret af:

greater-copenhagen
region-hovedstaden
den-europaeiske-union
vaekstforum
Den Europæiske Socialfond