skip to Main Content

CHI Morgen inspirerer og styrker netværk

CHI Morgen

Inspirationseventet CHI Morgen har i 2017 haft fokus på værdibaseret styring og nye teknologier i sundhedssektoren. Se mere i boksen.

CHI Morgen er blevet et populært event, der oftest fylder vores mødelokalet med en meget divers skare af interesserede. Deltagerne er engagerede i oplæggene og vi oplever generelt, at der kommer relevante input og interessante diskussioner, hvor både oplægsholdere og deltagere bliver klogere.

”Det var interessant at præsentere vores arbejde for en gruppe meget engagerede fagfolk. De stillede mange gode spørgsmål, blandt andet var der stor interesse for vores tværsektorielle samarbejde. (…) Det er selvfølgelig dejligt at opleve, at arbejdet her på Bornholm sætter spor hos partnerne i CHI,” udtalte Charlotte Westh efter sit oplæg om brugerinddragelse.

Derudover har vi afholdt flere symposier, hvor det har været muligt med en mindre målgruppe at dykke dybere ned i en problemstilling.

CHI Morgen og Symposier i 2017

30. marts 2017: Brugerinddragelse på Bornholms Udviklingshospital.
Charlotte Westh, programleder på Udviklingshospital Bornholm, Azadeh Grønbæk Afsar, specialkonsulent i Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse og en anonym patient fortalte fra hvert deres perspektiv om arbejdet med at udvikle et hospital med fokus på, hvad der giver værdi for patienten.

16. maj 2017: Can blockchain technology improve public healthcare?
Michel Avital, professor fra Department of IT Management på CBS og Christian Lassen, Nordic Leader on Blockchain Technology ved IBM introducerede blockchain teknologien og illustrerede mulighederne for at bruge den i sundhedssektoren.

16. maj 2017: Serious games in learning and innovation processes
Gennem inspirationsoplæg fra eksperter i serious games og hands-on erfaring med spil blev CHIs Innovationskonsulenter og relevante personer fra partnerne klogere på, hvordan de kan bruge serious games som en del af deres arbejde. Symposiet har inspireret til, at spillet Koncept Kaptajn nu bruges til de studerende i Health Innovators til at kvalificere og skærpe deres ideer til sundhedsinnovation.

23. november: Envisioning Blockchain in the Capital Region
Her satte vi fokus på, hvordan blockchain-teknologien kan implementeres i sundhedssektoren. Gennem en fælles dialog blev potentielle usecases og blockchain-løsninger identificeret, som kan understøtte de nuværende og fremtidige behov i sundhedssektoren.

Den Europæiske Socialfond