skip to Main Content

CHI lancerer modeller for sundhedsinnovation gennem uddannelse

CHI-VEST har udviklet tre modeller, der bygger på projektets erfaring, som nu videreformidles. Det er vores håb, at andre kan bruge modellerne som redskaber til at styrke sundhedsinnovation gennem uddannelse.

I sundhedssektoren har et tæt parløb mellem uddannelser og praksis altid været essentielt. Samarbejde mellem sundhedssektor og uddannelsesinstitutioner sikrer en fremtidsduelig og relevant arbejdsstyrke. 

Modellerne er redskaber til at opnå:

⇒ Opkvalificering af undervisere 

⇒ Inkorporering af udfordringer i entreprenant undervisning og dermed sikre entreprenante kursuselementer 

⇒ Udvikling og implementering af talentprogram, som udvikler og understøtter de studerendes entreprenante mindset 

 

Modellerne beskrives i korthed og med fokus på anvendelighed. En nærmere beskrivelse af konkrete eksempler og erfaringer bag udviklingen af modellerne findes i bilag. Flere af projektets innovationskonsulenter har publiceret artikler og rapporter, der tager udgangspunkt i de erfaringer og den empiri, som CHI-VEST projektet har skabt, som også findes som bilag.

God læse- og arbejdslyst.

Vil du vide mere? Kontakt partnerskabsleder Nina Brocks

Den Europæiske Socialfond