skip to Main Content

CHI faciliterer afdækning af teknologiske muligheder i sundhedssektoren

CHI Morgen om Blockchain

Hvordan kan ny teknologi sættes i spil i sundhedssektoren? Det har CHI udforsket sammen med offentlige og private partnere. Resultatet er 10 konkrete use cases på, hvordan blockchain kan bruges i Region Hovedstaden.

Den teknologiske udvikling vil påvirke sundhedssektoren markant de kommende år. En af de mest spændende teknologier på markedet i øjeblikket er blockchain. Blockchain har potentialet til at disrupte flere forskellige industrier ved at give innovative muligheder til at håndtere arbejdsprocesser på.

I sundhedssektoren vil teknologien fx kunne tilbyde mere effektive og sikre informationssystemer eller krypteringsløsninger, der sørger for, at hver enkelt transaktion er unik og ikke-manipulerbar. Dette skaber et sikkert grundlag for digital interaktion mellem interessenter, uden der er brug for verificering af en tredjepart.

Potentialerne for blockchain er store, men i dialogen med CHIs partnere blev det tydeligt, at der var behov for at afdække og konkretisere de områder, hvor teknologien bedst kunne sættes i spil og skabe værdi. Samtidig var der også et behov for at blive klogere på de ændrede kompetencebehov hos sundhedsprofessionelle med den nye teknologis indtog og på organisationsforandringerne som følger af nye arbejdsgange og processer.

”For at identificere anvendelsesområder i praksis, har vi i samarbejde med partnere derfor faciliteret en to-trins proces, der skulle udforske barrierer og potentialet i blockchain-teknologi i den danske sundhedssektor,” fortæller projektchef i CHI, Peter Børker Nielsen.

Trin 1: Skabe synlighed om blockchains muligheder

Første trin var at give en introduktionen til blockchain i sundhedssektoren, hvilket blev gjort igennem et CHI Morgen event, Can blockchain technology improve public healthcare?, i samarbejde med CBS, Region Hovedstaden og IBM. Her gav Michel Avital, Professor på CBS og Christian Lassen, Nordic Leader on Blockchain Technology fra IBM, en introduktion til blockchain og præsenterede herefter eksempler på, hvordan blockchain bliver brugt inden for sundhedsområdet. Intentionen var at skabe synlighed om de nye teknologiske muligheder og vise relevansen for sundhedssektoren til et bredt publikum.

Trin 2: Fra teknologiske muligheder til konkrete usecases

I efteråret fulgte en målrettet workshop for en mere snæver kreds af relevante interessenter fra især Region Hovedstaden. Workshoppen, Envisioning Blockchain Technology at Region H, blev til i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, CBS og CHI og havde til formål at se nærmere på, hvilke fordele aktører inden for sundhedssektoren kan opnå ved at benytte blockchain. Professor Michel Avital fra CBS faciliterede workshoppen, hvor 40 deltagere over en halv dag blev guidet til at udtænke mulige anvendelsesområder for blockchain og konkretisere use-cases, hvor blockchain kunne appliceres.

”Workshoppen gik over al forventning. Deltagerne generede omkring 10 usecases, hvor blockchain umiddelbart kunne løse en sundhedsudfordring. Det var bl.a. inden for optimeret tracking af vandrejournaler for gravide kvinder og bedre tracking og registrering af hjælpemidler til patienter enten internt på hospitalerne eller mellem hospitalerne og kommunen,” siger Peter Børker Nielsen.

Tværfaglighed og de rette aktører sikrer stort udbytte

Næste skridt i samarbejdet er allerede i gang. Her arbejder parterne videre med inspiration fra workshoppens usecases for at se, om det er muligt at løse udfordringerne med blockchain i nye samarbejder mellem vidensinstitutioner, sundhedssektoren og private virksomheder eller start-ups.

Peter Børker Nielsen er meget tilfreds med resultatet af workshoppen og han håber, at CHI kan fortsætte den faciliterende rolle og afsøge mulighederne inden for andre teknologiske områder:

”Processen vidner om, at når man bringer de rette aktører sammen og har en klar mission, så kan man på ganske kort tid komme op med helt nye indsigter og anvendelsesmuligheder for nye teknologier. I dette tilfælde satte vi fokus på blockchain, men det kunne lige så godt være kunstig intelligens, augmentet reality eller machine learning. Det vigtigste er at sætte forskellige kompetencer i spil, så man sammen kan blive helt skarpe på behovet i sundhedssektoren, de organisatoriske og kompetencemæssige forandringer ved introduktion af ny teknologi og på værdiskabelsen for borgeren og patienten,” siger han.

Den Europæiske Socialfond