skip to Main Content

Styrket fokus på samarbejde mellem uddannelse og sundhed

Årsberetning 2018

I 2018 arbejdede CHI for at styrke samarbejdet på tværs af uddannelse og sundhed. Det er i samarbejdet, vi skaber de bedste rammer for, at studerende får de rette kompetencer til fremtidens sundhedssektor.

Derfor har vi i 2018 fortsat videreudviklet og skaleret vores primære indsatser. CHIs innovationskonsulenter (ressourcepersoner ansat hos partnerne) er drivkraften bag samarbejdet mellem uddannelse og praksis. Deres indsats har i høj grad sikret de succesfulde resultater.

Få et overblik her:

Stor stigning i studerende, der arbejder med udfordringer fra praksis i undervisningen

Når studerende får mulighed for at prøve deres faglighed af på konkrete udfordringer fra sundhedssektoren, så giver det dem langt mere, end de får i klassisk case-undervisning. Det handler nemlig om rigtige problemstillinger for rigtige borgere og patienter, hvilket giver de studerende en høj grad af motivation og engagement i projektet. Især når de får lov at præsentere deres løsninger for det kliniske fagpersonale.

Det krævende arbejde med at matche kurser og udfordringer har båret frugt. Vi har set en god stigning i både antallet udfordringer, som er bragt i spil i undervisningen og i antallet af studerende, der har arbejdet med udfordringer:

0
Udfordringer brugt i undervisningen - 50 % flere end 2017
0
Studerende har arbejdet med udfordringer - 220 % flere end 2017
Er du nysgerrig på, hvordan studerende arbejder med udfordringer? Så se eksempler her
Netværksmøde

Samarbejdet mellem undervisere og sundhedsprofessionelle skal være så nemt som muligt

Hidtil har arbejdet med at matche kurser og udfordringer primært ligget på skuldrene af CHIs innovationskonsulenter. Men det er ambitionen, at det skal være nemmere for undervisere og sundhedsprofessionelle selv at sætte samarbejderne i stand ikke mindst i takt med, at indsatsen skaleres. Derfor bruger vi fortsat Netværket for Sundhedsprofessionelle og Undervisere (NSU) til at samle de to fagrupper på tværs af sektorer og give inspiration til samarbejder.

I løbet af 2018 er samarbejdsværktøjet Cobox.dk desuden blevet udviklet. Cobox samler cases, der kan inspirere til samarbejde og viser samtidig de kurser og praksisudfordringer, som mangler en samarbejdspartner. Cobox lanceredes officielt 28. februar 2019 som en del af et NSU-arrangement.

Health Innovators gav studerendes idéer luft under vingerne

I foråret 2018 kørte vi det hidtil største forløb af Health Innovators, hvor syv teams fik kvalificeret og videreudviklet deres idéer til sundhedsinnovation.

Forløb i efteråret aflyst

Ansøgningen til efterårets planlagte forløb var desværre minimal, så der var ikke tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgninger til, at vi kunne køre forløbet. I stedet tilbød vi de studerende at følge et innovationsforløb som Region Hovedstaden kørte for sundhedsprofessionelle, hvilket ét team tog imod.

Stort hold klar til 2019

Derudover satte vi alle sejl ind på at rekruttere studerende til foråret 2019 i stedet, hvilket i skrivende stund er lykkes med optaget af otte dygtige teams.

Health Innovators pitcher deres ideer
0
Studerende kvalificerede deres idéer
0
Virksomheder er registreret
0kr.
Har deltagerne i alt modtaget i legater

11 events inspirerede og debatterede sundhedsinnovation og uddannelse

I løbet af året har CHI været vært for adskillige spændende events, der har sat sundhedsinnovation, kompetencer og uddannelse til debat. Få overblikket her:

CHI Morgen: Fremtidens kompetencer i sundhedssektoren

Vi diskuterede fremtidens kompetencer med Charlotte Hess fra Region Hovedstaden og Jacob Steglich-Andersen fra Synapse - Life Science Connect. Læs mere

Netværksmøde for Sundhedsprofessionelle og Undervisere

35 interessenter blev inspireret af to samarbejder og diskuterede hvordan de bedre kan samarbejde om uddannelse Læs mere

CHI Morgen: Kan ny teknologi forbedre kompetenceudvikling og læring om sundhed?

Ballast CPH og CAMES Rigshospitalet gav et indblik i, hvor langt vi er med simulationstræning, og hvad vi kan forvente i fremtiden. Læs mere

Health Innovators finale: Hør hvordan studerende vil løse udfordringer i sundhed

De syv teams der deltog i forårets Health Innovators pitchede deres idéer og fik feedback fra både panel og publikum Læs mere

Debat på Folkemødet 2018: Fremtidens kompetencer til en sundhedssektor i forandring

5 stærke profiler debatterede fremtidens kompetencer på Folkemødet 2018 Læs mere

3 Summer Talks gav sommerkursus-studerende nyt perspektiv på sundhed

I samarbejde med KU SUNDs sommerkurser afholdt vi tre Summer Talks der gav internationale studerende indblik i den danske sundhedssektor Læs mere

Netværksmøde for Sundhedsprofessionelle og Undervisere

Sammen med 70 tilmeldte satte vi fokus på facilitering i undervisningen med oplæg fra lektor Ib Ravn, der forsker i facilitering Læs mere

CHI Morgen: Menneskets rolle i fremtidens sundhedssektor

Sara Gry Striegler fra Dansk Design Center og Morten Friis-Olivarius fra PlatoScience gav deres bud på, hvordan design og kreativitet sættes i spil i sundhedsinnovation Læs mere

Konference: Sundhedsinnovation i fællesskab

Som åbning af konferencen lavede et panel en SWOT-analyse af sundhedsinnovation i Danmark. Læs mere

Tre afsluttede projekter

I slutningen af 2018 udløb bevillingen for tre udviklingsprojekter, som har været finansieret via Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Se de vigtigste resultater og erfaringer fra projekterne her:

Deltagerinvolverende læring gav pote på kirurgisk sommerskole

24 danske og internationale studerende gennemførte i august det kirurgiske sommerkursus med imponerende resultater. De studerende har gennem en blanding af teori og hands-on træning lært at sy, foretage ultralydsundersøgelser, lave kikkertundersøgelser og -operationer mm. Dermed har de nu de bedste forudsætninger for at fortsætte deres speciallægeuddannelse inden for kirurgi.

Med bevillingens udløb kørte sommerkurset for anden og sidste gang i 2018.

Undervisning af virtual reality
graf over deltagere

Ud af 68 kvalificerede ansøgninger blev 24 danske og internationale studerende optaget. Her ses den geografiske fordeling af deltagerne.

4,55

Den gennemsnitlige evaluering af kurset på en skala fra 1-5

0
Deltagere lavede perfekt bronkoskopi (kikkert-undersøgelse af luftvejene)
Koloskopi

Verdens første objektive mål for kvaliteten af en kikkertundersøgelse

De sidste tre år har et forskningsprojekt udviklet et system, der kan måle hvor dygtig en læge eller sygeplejerske er til at udføre en kikkertundersøgelse af tarmen. Når koloskopister træner proceduren ved hjælp af simulationsdukker og virtual reality, giver systemet dem et objektivt mål for, hvor gode de er. Det gør, at de træner mere for at blive bedre til proceduren.

Samtidig kan det objektive mål bruges til at certificere koloskopisterne, så de først undersøger patienter, når de er dygtige nok til at udføre proceduren sikkert og skånsomt. Næste skridt er at bruge systemet ude i klinikken til rigtige undersøgelser, så en mere erfaren læge kan træde ind, hvis kvaliteten af undersøgelsen ikke er høj nok.

Sundhedsdialog på sociale medier

Forskere fra CBS har brugt big data til at analysere, hvordan budskaber om sundhed deles på sociale medier i Norden. Deres data viser, at opslag med fotos giver engagement. Derudover viser tekstanalyser af diskussions-fora omkring diabetes, at når sundhedsaktører laver opslag i disse fora, er der stor grad af tillid til deres budskaber. Selvom bevillingen til projektet udløb ved udgangen af 2018, fortsætter projektets ph.d.’er et år mere med deres forskning.

Sundhedsdialog på sociale medier

Fremtiden for Copenhagen Health Innovation

CHI har fra starten været sat i søen for at drive pilotprojekter i gang, og har et fireårigt finansieringsgrundlag 2016-2019, suppleret af to større bevillinger fra hhv. ReVUS og den Europæiske Socialfond. Det er partnernes ønske at fortsætte samarbejdet på tværs med en bæredygtig finansieringsmodel. Derfor blev der i 2018 etableret en ny strategisk ramme, som CHI skal arbejde ud fra de kommende to år.

Ny strategisk ramme sætter fokus for 2019 og 2020

Den strategiske rammer bygger videre på erfaringerne fra CHIs virke indtil nu og fokuserer på samarbejde om uddannelse og sundhedsinnovation. Dermed vil vi ikke fremadrettet lave deciderede forskningsprojekter om sundhedsteknologi.

Det er ambitionen, at partnerne i CHI skal udvikle en samarbejdende læringskultur på tværs af sektorer, der kan bidrage til udvikling af nye løsninger på sundhedsudfordringer i praksis, og uddanne morgendagens medarbejdere i sundhedssektoren.

Det betyder, at CHI fremadrettet vil fokusere på disse tre indsatsområder:

Styrke samarbejdet

Arbejdet med at motivere sundhedsprofessionelle, undervisere og studerende til at samarbejde om løsninger på komplekse sundhedsudfordringer styrkes. Som en ny vinkel vil CHI arbejde for, at strategiske indsatsområder fra sundhedssektoren bliver sat i spil sammen med studerende fra forskellige fagligheder.

Nye metoder

CHI skal afprøve helt nye læringsmåder, undervisningstilgange og uddannelsesformater på tværs af uddannelsesinstitutioner og i samspil med sundhedssektoren.

Skalere indsatser

CHI skal desuden udbrede og skalere erfaringer fra samarbejderne, så aktiviteterne bliver mindre ressourcekrævende og får endnu større effekt end i dag.

Modeller skal skalere indsatserne

I slutningen af 2018 gik vi i gang med at udvikle modeller, der skal hjælpe med at udbrede vores erfaringer og best practice fra samarbejdet på tværs af uddannelse og sundhed. De forskellige modeller styrker samarbejdsrelationerne og giver konkrete værktøjer til at forankre indsatserne hos partnere i et bredere perspektiv end vi har gjort hidtil.

Den udvikling arbejder vi videre med i 2019, mens vi identificerer de konkrete samarbejdsprojekter, som vi vil søge ekstern finansiering til at løfte fra 2020.

Ny bevilling sikrer samarbejdet i 2019-20

CHI fik d. 10. september 2018 bevilliget en ekstra finansiering på 2 millioner kr. årligt i 2019 og 2020 fra Region Hovedstaden. Bevillingen Copenhagen Health Innovation – Udvikling af innovative kompetencer og mindset hos studerende og sundhedsprofessionelle skal sikre kontinuitet i CHI’s aktiviteter i 2019 og gør det muligt for CHI fortsat at drive og facilitere netværksaktiviteter og sikre videndeling, og udbredelse af opnåede resultater.

Bevillingen vil ligeledes sikre, at der i løbet af 2019 udvikles og godkendes en bæredygtig model og fremtidig konstruktion for CHI, som skal udmønte sig fra 2020 og erstatte det eksisterende Aftalegrundlag 2016-19.

Tak for et godt 2018. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde!

Anette Birck, direktør i Copenhagen Health Innovation

Copenhagen Health Innovations aktiviteter var i 2018 finansieret af: 

den-europaeiske-union
region-hovedstaden
greater-copenhagen
Den Europæiske Socialfond