skip to Main Content
Studerende

Sundhedsudfordringer ind i undervisningen

Når CHI arbejder på at skabe en bedre sammenhæng mellem teori og praksis, gør vi det ved at introducere konkrete sundhedsudfordringer i undervisningen, så de studerende møder og forstår virkeligheden i sundhedssektoren, allerede mens de studerer.

Det minder om casearbejde, men CHIs tilgang er anderledes. Udfordringerne er helt konkrete og identificeret i enten Region Hovedstaden eller Københavns Kommune, og der er ikke en kendt løsning. Det handler altså om at give de studerende en unik mulighed for at arbejde på at løse problemstillingen ved at sætte deres faglighed i spil i forhold til virkeligheden. Processen, de gennemgår, og idéer til løsninger gives tilbage til sundhedssektoren, som derved får nyt perspektiv på udfordringen og mulige løsninger, de kan arbejde videre med. På den måde skaber samarbejdet værdi for både de studerende, og for sundheds- og omsorgssektoren.

Over 0
Udfordringer brugt i undervisningen
Over 0
Studerende har arbejdet med udfordringer

Læs, hvordan vi konkret arbejder med at integrere konkrete sundhedsudfordringer i undervisningen på DTU, CBS, Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole:

Den Europæiske Socialfond