skip to Main Content

Kompetencer til fremtidens sundhedssektor

Velkommen til Årsberetningen 2017. Her kan du læse lederen ved direktør Anette Birck:

anette-birck

Det er aktuelt som aldrig før: studerende skal have de rette kompetencer til at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked.

Dette gælder i særdeleshed også i sundhedssektoren, hvor de demografiske udfordringer, nye teknologiske og digitale muligheder sammen med effektivitetsfokus sætter store krav til fornyelse, udvikling og prioritering for at kunne bibeholde et højt service- og behandlingsniveau inden for sundhed.

Copenhagen Health Innovation fokuserer derfor på at sikre, at studerende inden for både sundhed, forretningsudvikling og teknologi udvikler kompetencer til at kunne indgå i og videreudvikle sundhedssektoren til fremtidens behov.

Med afsæt i deres specifikke faglighed skal de studerende kunne forholde sig til de muligheder og konsekvenser som nye teknologier og digitalisering giver. Og det er afgørende at styrke deres tværfaglige forståelse og innovative mindset, så de er rustet til at bidrage til den kontinuerlige transition i sundhedssektoren.

CHI er et strategisk partnerskab mellem

CBS
Københavns Professionshøjskole logo
kbh-kommune
DTU
Københavns universitet
region-hovedstaden

Pilotprojekter giver afsæt til udvikling og implementering

CHI driver på denne baggrund initiativer og pilotprojekter på tværs af partnerkredsen, der skal styrke samspillet mellem sundhedssektoren og uddannelsesinstitutionerne. I 2017 har CHI primært haft fokus på afprøvning og indsamling af erfaringer fra de igangværende uddannelses- og innovationsprojekter. Erfaringen bruger vi nu til at videreudvikle indsatserne og skabe modeller, der gør det nemmere at udbrede og skalere læringen og erfaringerne, så de kan indlejres hos partnerne.

Afprøvning
Erfaring
Justering
Skalering

Stærk samarbejdsplatform

De første to år i CHI partnerskabet har vist, at der er et stort behov for at have en samlende agil organisation, der kan drive det tværsektorielle samarbejde mellem uddannelse og sundhed. Det er igennem dialog og mødet på tværs, at vi nu har fået en dybere forståelse for hinandens verdener, kultur og udfordringer.

Vi har samtidig vist, at partnerskabet i CHI er en stærk platform til at afprøve ideer og projekter. Det er grundlaget for, at vi nu kan skabe den facilitering og matchning mellem uddannelse og praksis, som der er behov for, for at lykkes endnu bedre med de igangværende projekter. Det veletablerede samspil bliver også afgørende i næste fase, hvor indsatserne skal skaleres og implementeres, da erfaringerne fra de enkelte partnerne kan deles på tværs

Styrket fokus på sundhedsinnovation i uddannelserne

Fremadrettet vil CHI styrke sin rolle inden for uddannelse og sundhedsinnovation. Vi vil bygge videre på de indsatser, der allerede har skabt værdi på uddannelsesområdet inden for sundhedsinnovation, og samtidig vil vi arbejde for at etablere nye relevante projekter, der kan styrke denne dagsorden.

Det afgørende bliver at sikre, at CHIs arbejde understøtter partnernes strategier, så vi fortsat arbejder frem mod samme mål: at skabe sundhedsinnovation gennem uddannelse og sikre en bedre kobling mellem teori og praksis i undervisningen. Kun på den måde kan vi sikre, at de studerende har kompetencerne til at være en del af og videreudvikle fremtidens sundhedssektor.

I årsberetning 2017 har vi samlet forskellige eksempler på, hvordan vi det sidste år konkret har arbejdet med at udvikle de studerendes innovative mindset og praksisforståelse. Derudover kan I også læse, hvordan vi i vores udviklingsprojekter skaber ny viden og nye uddannelser, som leverer nye kompetencer til både studerende, undervisere, forskere og sundhedsprofessionelle.

 

Rigtig god læsning.

Anette Birck, Direktør, Copenhagen Health Innovation