skip to Main Content

Anbefalinger fra Regeringens Vækstteam understøtter CHIs mission

CHI ser positivt på anbefalingerne fra Regeringens Vækstteam, der vil øge fokus på tværsektorielt samarbejde og uddannelse.

I sidste uge afleverede Regeringens Vækstteam for life science 17 anbefalinger til, hvordan dansk life science kan fortsætte de seneste års succesfulde vækst. Anbefalingerne sætter fokus på netop de indsatsområder som CHI beskæftiger sig med.

”Anbefalingerne inden for sundhedsinnovation er et positiv udspil til at sikre, at vi får udviklet løsninger til sundhedssektoren og at vi får sat endnu større fokus på at gøre innovation og entreprenørskab til en del af eksisterende uddannelser for at skabe de bedste kandidater til fremtidens sundheds- og omsorgssektor,” udtaler direktør i CHI, Anette Birck

Vækstteamet anbefaler, at Danmark skal være foregangsland inden for personlig sundhedsteknologi, blandt andet gennem styrket uddannelse og efteruddannelse, hvilket taler direkte ind i CHI partnerkredsens tværsektorielle og interdisciplinære uddannnelsesinitiativer.

Vigtigt fokus på uddannelse

Særligt anbefaling 10, som understreger vigtigheden af at få sat øget fokus på entreprenørskab og innovation i life science forsknings- og uddannelsesmiljøerne, vækker begejstring. Her foreslås det, at alle life science studieretninger skal inkludere kurser i innovation og produktudvikling, som giver de studerende muligheden for at få et indgående kendskab til innovation, patentering, forsknings- og udviklingsprocesser i private virksomheder, produktudvikling, regulatoriske myndigheder, godkendelsesprocesser, og de mange jobmuligheder i branchen.

”Dette er netop CHIs fokus. Når vi arbejder for at skabe sundhedsinnovation gennem uddannelse, sker det bl.a. ved at inddrage konkrete sundhedsudfordringer fra hospitaler, plejehjem og private virksomheder i kurser med fokus på sundhed, tekniske færdigheder, innovation og entreprenørskab. På den måde udvikles de entrepreniørielle kompetencer hos de studerende og de får en god forståelse for praksis og de behov og udfordringer, der eksisterer i sundhedssektoren. Med dette fokus er vi med til at klæde de studerende og de sundhedsprofessionelle bedre på til at kunne se og udnytte teknologiske muligheder, handle aktivt på deres viden og ideer, og dermed skabe værdi via nye og bedre sundhedsløsninger til gavn for borgere og patienter,” siger Anette Birck.

Se mere om vores projekter inden for uddannelse her

Den Europæiske Socialfond