Materialebank til
Samarbejdet i sundhedssektoren

Overgangene og samarbejdet mellem den primære sektor (kommunerne) og den sekundære (hospitalerne), og den privatpraktiserende læge kan til tider være udfordret. Samtidig er der en udvikling i gang hvor mere behandling kan flyttes ud i eller tæt på borgerens hjem. Hvordan styrker vi fremtidens tvær professionelle samarbejde?

Gennem de sidste 10 år har Danmark investeret massivt i nye moderne hospitalsbyggerier, der skal pege ind i fremtiden. De nye rammer skal ruste til fremtidens krav til et moderne sundhedsvæsen. Men hvad betyder de fysiske rammer for samarbejdet i sundhedssektoren?

Region Hovedstaden har en ambition om at gå forrest i digitalisering. Der er efterspørgsel på den fra vores patienter og pårørende, og digitalisering kan skabe smidigere arbejdsgange for klinikken og styrke samarbejdet med kommunerne og almen praksis. Men hvad skal der til for at udvikle og implementere nye digitale løsninger?