• Samarbejdet i sundhedssektoren

  Samarbejdet i sundhedssektoren er kendetegnende ved mange aktører på mange niveauer. Det er et komplekst felt, som nogle gange handler om noget meget konkret, og andre gange er det en mere abstrakt størrelse. I efteråret 2021 og foråret 2022 fokuserer CHI derfor på dette tema, som toneangivende i alle samarbejder.

 • Samarbejdet i sundhedssektoren

  Samarbejdet i sundhedssektoren er kendetegnende ved mange aktører på mange niveauer. Det er et komplekst felt, som nogle gange handler om noget meget konkret, og andre gange er det en mere abstrakt størrelse.

Herunder kan du læse mere om de tre undertematikker:

Overgange og tværprofessionelt samarbejde, Fysiske rammer og nybyggerier og Digitalisering og nye teknologier

Hvis du er sundhedsprofessionel, og har en udfordring du gerne vil have et nyt blik på – eller er du underviser, og vil gerne arbejde med en projektcase, der tager udgangspunkt i en af ovenstående tematikker, er du velkommen til at kontakte os i CHI, eller sende din konkrete udfordring ind til os her

Samarbejdet i sundhedssektoren: De tre undertemaer

Hvis denne video ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies.
Klik her for at ændre dit samtykke.

I sundhedssektoren er det gode forløb for borger/patient altid i fokus, men det bliver ikke altid oplevet sådan. Overgangene og samarbejdet mellem den primære sektor (kommunerne) og den sekundære (hospitalerne), og den privatpraktiserende læge kan til tider være udfordret – af både økonomiske og faglige elementer. Samtidig er der en udvikling i gang, hvor mere behandling flyttes ud i eller tættere på borgerens hjem, hvilket fordrer et styrket samarbejde blandt alle aktørerne i sundhedssektoren.

Under dette tema kan man eksempelvis dykke ned i:

 • Hvordan arbejder vi med bedre kommunikation mellem patient, sygeplejerske og læge?
 • Hvordan sikrer vi bedre sammenhæng i overgange?
 • Hvad skal der være særligt fokus på når det gælder fx børn, ældre svækkede borgere eller borgere med kronisk og psykisk sygdom?

Hvis denne video ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies.
Klik her for at ændre dit samtykke.

Gennem de sidste 10 år har Danmark investeret massivt i nye moderne hospitalsbyggerier, der skal ruste os til fremtidens krav til et moderne sundhedsvæsen.

Men hvad betyder de fysiske rammer for samarbejdet i sundhedssektoren?  Hvad betyder det for samarbejdet mellem fagligheder, specialer, patienter og pårørende? Hvilke perspektiver og løsninger er det afgørende, at vi fokuserer på i forbindelse med de fysiske rammer?

Under dette tema kan man eksempelvis kigge på:

 • Indretning af de nye hospitalsstuer og afdelinger med udgangspunkt i både udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov og en høj kvalitet i behandlingen
 • Hvad betyder indretning og omgivelserne for patientens og personalets mentale og fysiske helbred?
 • Analyse, gennemgang og retænkning af arbejdsgange

Hvis denne video ikke vises, skyldes det at du har takket nej til cookies.
Klik her for at ændre dit samtykke.

Region Hovedstaden har en ambition om at gå forrest i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Der er efterspørgsel fra både patienter og pårørende, og digitalisering kan skabe smidigere arbejdsgange for klinikken og styrke samarbejdet med kommunerne og almen praksis. Men hvad skal der til – og hvad er det for nye løsninger der kan skabe mere værdi og smartere arbejdsgange og bedre kommunikation?

Nogle af de udfordringer vi skal have løst er:

 • Hvordan kan vi styrke at alle skal kunne komme i kontakt med sundhedsvæsenet på digitale platforme?
 • Hvad kan digitale løsninger understøtte det gode samarbejde?
 • Hvordan kan digitalisering og nye teknologier være med til at enable patienterne i at blive en aktiv del af deres eget forløb?