skip to Main Content

5 ting vi lærte af konferencen om sundhedsinnovation 2017

Publikum til konference om sundhedsinnovation. Foto: Jesper Rais

Torsdag den 16. november 2017 inviterede CHI sammen med Copenhagen Healthtech Cluster og CACHET – Copenhagen Center for Health Technology til konferencen Innovation som drivkraft i fremtidens sundhedssektor. Gik du glip af konferencen, eller vil du bare have et tilbageblik? Så læs med her, hvor vi samler op på fem vigtige pointer, vi tog med os hjem fra konferencen.

450 forskere, undervisere, sundhedsprofessionelle, konsulenter, politikere og studerende var torsdag samlet i Mærsk Tårnet for at blive klogere på fremtidens sundhedssektor. Gennem 10 forskellige workshops, paneldebatter og oplæg diskuterede vi og blev ført ind i den nyeste viden om, hvordan vi skaber de bedste rammer for innovation i sundhedssektoren. Vi samler op på konferencen med fem centrale pointer her.

Program: innovation som drivkraft i fremtidens sundhedssektor. Foto: Jesper Rais

1. Sundhedsuddannelserne skal være omstillingsparate

Sundhedssektoren er i konstant forandring. Nye teknologier, nye arbejdsgange og nye sundhedsløsninger er i vækst, og det gør det vanskeligt at forudsige, hvor sundhedssektoren er på vej hen.

De studerende på sundhedsuddannelserne er unægteligt en af kernerne i fremtidens sundhedsvæsen. Men hvad gør vi med landets sundhedsuddannelser, når vi uddanner de studerende til at håndtere et sundhedsvæsen, vi ikke kender endnu?

”It is important being adaptable for change.”

Det er vigtigt at uddanne studerende til at være omstillingsparate og tilpasse sig ændringerne i sundhedssektoren, lød det fra keynote speaker, Jack Kreindler.

Konference workshopdeltagere. Foto: Jesper Rais

“Danmark har stærke forskningsmiljøer inden for både teknologi og sundhed. Vi skal blive bedre til at kombinere de stærke forskningstraditioner med innovativ tænkning. For at løse udfordringerne i fremtidens sundhedssektor, er det derfor vigtigt, at de studerende mødes på tværs af fagligheder,”

lød det fra Anette Birck, direktør for Copenhagen Health Innovation.

Anette Birck konference. Foto: Jesper Rais

2. Væk med siloer: Vi skal samarbejde på tværs

Lige så vigtigt som at uddanne fremtidens sundhedspersonale til at være omstillingsparate, lige så vigtigt er det, at vi samarbejder på tværs af faggrupper.

Innovation i sundhedssektoren indebærer at koble viden om teknologi og sundhed i praksis. Sundhedssektoren er i dag præget af en forestilling om, at viden er fastlåst i ‘siloer’. Men for at lykkes med at håndtere nye løsninger og teknologier i sundhedssektoren, er det nødvendigt at tænke på tværs af siloer og sikre et tværgående samarbejde.

Vi skal være bedre til at tænke innovativt og samarbejde mellem hospitaler, universiteter, virksomheder og studerende på både sundheds- og teknologiuddannelser for at klare de udfordringer, vi står over for i sundhedssektoren.

Konference spørgsmål fra publikum. Foto: Jesper Rais
Innovationsbazar. Foto: Jesper Rais

3. Vi skal være bedre til at bruge tilgængelige, eksisterende data

Ville du gå ombord på en flyvemaskine, der ikke var blevet undersøgt i halvtreds år?

Sådan spurgte Jack Kreindler under sin keynote speech torsdag eftermiddag. Den maskine, Kreindler talte om, er naturligvis kroppen.

Vi har langt bedre muligheder for at undersøge vores egen ”maskine” i dag, end vi har haft nogensinde før, mener Kreindler. Med den teknologi vi har til rådighed i dag, kan vi undersøge vores egen sundhed, eksempelvis vores blodtryk, langt oftere og mere effektivt, end vi før har været i stand til.

Der bliver talt meget om, hvad vi kan gøre for at forberede os på fremtidens teknologi og muligheder. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi anvender og effektiviserer de data og den teknologi, der allerede er tilgængelige for sundhedssektoren i dag.

Den største udfordring ligger ikke i adgangen til data, men i hvordan vi implementerer brugen af sundhedsdata i praksis. Det er fristende at blive ved de gamle løsninger, men vi er nødt til at inkludere sundhedsdata og -teknologi for at løse de eksisterende udfordringer, lød det fra Jack Kreindler.

Keynote med Jack Kreindler. Foto: Jesper Rais

4. Brug af ny teknologi skal tage udgangspunkt i slutbrugeren

For at lykkes med at anvende sundhedsteknologi, er det vigtigt, at vi fokuserer på dem, der skal bruge den nye teknologi i praksis. Det var et af hovedbudskaberne i konferencens indledende session om, hvad der skal til for at få succes med innovation i sundhedssektoren.

Det er vigtigt med samarbejde på tværs – men det er endnu vigtigere at inddrage dem, der skal bruge teknologien i praksis.

Sådan lød det fra Helena Hansson, sygeplejerske og postdoc på Rigshospitalet, til spørgsmålet om, hvordan vi får værdi ud af innovation i sundhedssektoren. Det er vigtigt, at vi samarbejder på tværs af fagligheder, men mindst lige så vigtigt, at vi har fokus på dem, der skal bruge teknologien i praksis.

Vi skal tage udgangspunkt i slutbrugeren, og hvordan både patienter og fagfolk får gavn af innovative løsninger i sundhedssektoren.

Konference: Workshop- Foto: Jesper Rais
Konference: Paneldebat om værdibaseret styring. Foto: Jesper Rais

5. Danmark skal være bedre til at anvende sundhedsdata

Danmark har en lang tradition for at anvende sundhedsdata til forskning, udvikling af behandling og forebyggelse i sundhedssektoren. Men vi er bagud sammenlignet med andre nordiske lande.

Vi har de samme udfordringer i Norden, når det kommer til anvendelse af sundhedsdata. Globalt set er Danmark førende inden for adgang til sundhedsdata, men vi skal være bedre til at anvende sundhedsdata i praksis,

lød det fra Henning Langberg, direktør i Copenhagen Healthtech Cluster.

Danmark har den højeste kvalitet af sundhedsdata, men Finland er bedre til at bruge sundhedsdata i praksis. Vi skal være bedre til at udnytte de sundhedsdata, vi allerede har tilgængelige, så vi kan skabe de bedste løsninger for patienter og fagfolk i sundhedsvæsenet.

Konference: Henning Langberg. Foto: Jesper Rais