skip to Main Content

Til undervisere

Undervis i sundhedsinnovation

Copenhagen Health Innovation fokuserer på at skabe rammerne for, at sundhed, innovation og entreprenørskab kan kombineres i undervisningen på tværs af vores uddannelsespartnere. Det gør vi i partnerskabet ved at identificere sundhedsudfordringer fra praksis (Region H og Københavns Kommune) og omforme dem så de kan indgå som et element i undervisningen.

Få sundhedsudfordringer ind i din undervisning

For at vi succesfuldt kan få sundhedsudfordringer ind i eksisterende uddannelser og kurser tilbyder vi undervisere på CBS, DTU, KU og Metropol dedikerede kursusforløb. Her vil underviserne få værktøjer og inspiration til at gøre deres uddannelser og kurser endnu mere attraktive og nyskabende. Ved at inkorporere sundhedsfaglig viden i eksisterende kurser med fokus på innovation og entreprenørskab og ved at få innovation og entreprenørskab ind på de sundhedsfaglige uddannelser, skabes der en virkelighedsnær undervisning der kan få de studerende til at arbejde tværfagligt og tænke innovativt inden for sundhedsområdet.

Forløbet starter op med en pilot i december 2016 og i starten af 2017, og udrulles helt i løbet af 2017. 

Værktøjer til I&E undervisning

Find gode værktøjer og inspiration til at få innovation og entreprenørskab ind i undervisningen.

Netværk for undervisere

Hvis du underviser i innovation og entreprenørskab kan du få inspiration og udveksle erfaringen gennem de eksisterende undervisernetværk:

Tilmeld dig nyhedsbrevet
… og hold dig opdateret om kommende arrangementer og nyheder fra Copenhagen Health Innovation.
Du får samtidig en eksklusiv artikel fra Jonathan Løws Gurubogen.
Tilmeld
Tilmeld dig nyhedsbrevet
close-image
Back To Top